Wiosenne kontrole placów zabaw

  • KW
  • 2018-04-08 13:09:30
Wiosenne kontrole placów zabaw
  • Foto: Straż Miejska Szczecinek

Strażnicy miejscy w Szczecinku zaczęli przeprowadzać kontrole placów zabaw. Mają one na celu wyeliminowanie zagrożeń dla bawiących się dzieci. Po zimie niektóre usterki są niestety nieuniknione, chociażby te związane z negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Sprawdzany jest stan urządzeń znajdujących się na placach zabaw. Funkcjonariusze zwracają też uwagę na to, czy są one stabilne, kompletne i czy nie są uszkodzone.

Oceniany jest również stan czystości piaskownic oraz ogólny stan czystości. Nie zawsze stwierdzone nieprawidłowości są związane z intensywną eksploatacją urządzeń czy też oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Czasami są to niestety efekty aktów wandalizmu, zerwane, uszkodzone celowo urządzenia albo naniesione graffiti. Te nieprawidłowości zostaną przekazane administratorom - informuje szczecinecka Straż Miejska. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wyznacza się administratorowi termin ich usunięcia. Po upływie tego terminu strażnicy ponownie kontrolują plac zabaw.

Strażnicy zwracają się również do mieszkańców - w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzeń służących do zabawy, proszą o ich przekazywanie dyżurnemu SM pod numer 986.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: