Magazyn solny staje się muzeum regionalnym

  • KW
  • 2018-04-03 12:30:40
Magazyn solny staje się muzeum regionalnym
  • Foto: Zbigniew Kocur

Od października ubiegłego roku trwają prace związane z przebudową najstarszego świeckiego budynku w Drawsku Pomorskim. Zbudowany ok. 1700 roku magazyn solny ma stać się muzeum regionalnym. Do dnia dzisiejszego wykonano remont fundamentów, ścian zewnętrznych, więźby dachowej oraz stropu.

W chwili obecnej trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego oraz budową ścian wewnętrznych. Kolejnymi etapami przebudowy jest wykonanie nowych posadzek i podłóg, przeprowadzenie robót wykończeniowych i instalacyjnych, remont stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji włamań CCTV, SSWN oraz instalacji sygnalizacji pożaru SSP.
Zadanie jest dofinansowane w ramach działania 4.1. Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Magazyn solny staje się muzeum regionalnym
  • Foto: Zbigniew Kocur

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: