46 szczecineckich rodzin musi zwrócić nienależnie pobrane 500+

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-03-31 08:25:58
46 szczecineckich rodzin musi zwrócić nienależnie pobrane 500+
  • Foto: archiwum.mc.gov.pl

Program Rodzina 500+ cieszy się sporym zainteresowaniem. Pomimo iż, warunki przyznania tych świadczeń nie są zbyt wymagające to jednak pojawiły się przypadki nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. W Szczecinku zwrotu pieniędzy musi dokonać 46 rodzin.

Program Rodzina 500+ to w opinii wielu jeden z najlepszych programów wspierający prorodzinnych. Został on wprowadzony 1 kwietnia 2016 roku na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przypomnijmy, Świadczenie 500+ rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na każde drugie i kolejne dziecko, a w przypadku mniej zamożnych rodzin także na pierwsze. Kryterium jakie obowiązuje w tym przypadku to 800 zł oraz 1200 zł w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. Na dzień 1 marca 2018 szczecinecki MOPS wypłacił świadczenie wychowawcze dla 2 100 rodzin, na 3040 dzieci. -  "zdecydowanie poprawiła się sytuacja bytowa szczecineckich rodzin. Widać spadek osób korzystających z innych świadczeń, myślę tutaj szczególnie o pomocy społecznej. Widać zasobność tych rodzin i sytuacja w tych rodzinach jest zdecydowanie lepsza." - powiedziała naszej redakcji Iwona Wagner, z-ca dyrektora MOPS w Szczecinku.


Jednak jak we wszystkich innych świadczeniach wypłacanych przez MOPS również i w tym przypadku zdarzają się nienależnie pobrane środki.  Od dnia 1-go kwietnia 2016 roku, czyli od wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, do końca lutego br wydano łącznie 46 prawomocnych decyzji ustalających nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze. -  "Tak naprawdę świadczenia nienależnie pobrane nie są zjawiskiem nowym i one występują we wszystkich świadczeniach pieniężnych które wypłacamy. Są to dodatki mieszkaniowe, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne oraz wychowawcze. "- wymienia nasza rozmówczyni.

Powstaje zatem pytanie co było powodem tego iż doszło do takiej sytuacji? -  "Z reguły dotyczą one sytuacji dochodowej osób, a dokładniej wtedy kiedy ona się zmienia. Rodziny czy też wnioskodawcy nie informują nas o takiej zmianie, a to ma istotny wpływ na przyznane świadczenia. Czasami jest to sytuacja rodzinna, najczęściej związana z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej czyli w rodzinie zastępczej, bądź w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie. Tak naprawdę myślę, że w wielu przypadkach wynika to z nieczytania decyzji. Każda osoba wypełniająca wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest pouczona na etapie składania wniosku o konieczności poinformowania o zmianie sytuacji finansowej. I też otrzymując decyzję ma takie pouczenie. Niestety, wszyscy popełniamy te same grzechy, nie doczytujemy do końca tzw. pouczenia i stąd wynikają sytuacje nienależnie pobranych świadczeń." - powiedziała Iwona Wagner, z-ca dyrektora MOPS w Szczecinku.


W Szczecinku łącznie do zwrotu jest prawie 70 tysięcy złotych. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci osoba, która nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze 500+, jest zobowiązana do jego zwrotu. Co do zasady, od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Natomiast w przypadku braku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Istnieje także możliwość porozumienia się z gminą w kwestii formy zwrotu pieniędzy np. z programu Rodzina 500 +. Zwrot może być również rozłożony na raty. W szczególnych sytuacjach gmina może całkowicie umorzyć zwrot świadczeń. 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: