Podpisano kolejne umowy – gminy Szczecinek i Biały Bór pozyskały środki z LGD

  • KW
  • 2018-03-27 14:55:39
Podpisano kolejne umowy – gminy Szczecinek i Biały Bór pozyskały środki z LGD
  • Foto: LGD Pojezierze Razem

Stara kotłownia w Godzimierzu zamieni się w obiekt kulturalno-oświatowy, a do parku miejskiego w centrum Białego Boru poprowadzi nowy chodnik. 21 marca 2018 roku na Zamku Książąt Pomorskich podpisane zostały kolejne umowy w ramach LGD POJEZIERZE RAZEM na wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kolejni Beneficjenci Programu PROW 2014-2020 z terenu LGD Pojezierze Razem to gmina Szczecinek i gmina Biały Bór. W imieniu gminy Szczecinek umowę podpisał Wójt Ryszard Jasionas, a w imieniu gminy Biały Bór Burmistrz Paweł Mikołajewski. Stronę Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie reprezentował Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Środki na świetlicę w Godzimierzu w gminie Szczecinek w ramach II etapu realizacji inwestycji obejmą przebudowanie węzła sanitarnego, prace rozbiórkowe, wykonanie ścian działowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej czy biały montaż. Modernizację przejdą także instalacja elektryczna i oświetlenie. Obiekt ten będzie pełnił funkcję kulturalno-oświatową związaną z organizowaniem zajęć opiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych, ale i przysłuży się promocji wsi oraz gminy. Koszt inwestycji to blisko 115 tys. zł, a wsparcie środkami PROW 2014-2020 wyniesie 73 tys. zł.

Z kolei w gminie Biały Bór, środki z PROW na lata 2014-2020 pozwolą na stworzenie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty wypoczynku poprzez budowę chodnika łączącego centrum Białego Boru (rynek) z tamtejszym parkiem. Inwestycja została wsparta z LGD kwotą 44 tys. zł, a jej całkowita wartość to prawie 70 tys. zł. Oba projekty są realizowane w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w ramach PROW 2014-2020.

info: LGD Pojezierze Razem

Podpisano kolejne umowy – gminy Szczecinek i Biały Bór pozyskały środki z LGD
  • Foto: LGD Pojezierze Razem

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: