Wyjątkowo długie obrady radnych powiatu szczecineckiego

  • KW
  • 2018-03-23 12:53:41
Wyjątkowo długie obrady radnych powiatu szczecineckiego
  • Foto: P. Rozmus

Posiedzenie wczorajszej (22.03) 47. sesji Rady Powiatu Szczecineckiego trwało wyjątkowo długo. Można się było jednak tego spodziewać spoglądając na obszerny porządek obrad, który przewidywał wystąpienia prezesów i dyrektorów poszczególnych spółek i jednostek organizacyjnych.

Wcześniej radni skorzystali z możliwości przedstawienia swoich interpelacji. Tych również było sporo. Pierwszy uczynił to radny Jerzy Dudź, który powrócił do sprawy remontu pomnika Jana Samuela Kaulfussa. Należy przypomnieć, iż Zarząd Powiatu Szczecineckiego przekazał go szczecineckiemu Muzeum Regionalnemu. Radnego Dudzia interesowały najbliższe poczynania dyrektora Ireneusza Markanicza zmierzające do renowacji monumentu. Odpowiedzi udzielił wicestarosta Marek Kotschy, który wyjaśnił, że kompetencje samorządu powiatowego w tym temacie się zakończyły i ten nie zamierza naciskać na szefa muzeum. Wicestarosta podkreślił również, że jest spokojny o przyszłość obelisku, bowiem leży ona we właściwych rękach.

Radna Joanna Pawłowicz zapytała o plany Zarządu Powiatu względem działki znajdującej się przy ulicy Staszica. Na jej terenie stoi dom, częściowo strawiony przez pożar. Odpowiedzi udzielił starosta Krzysztof Lis, który wyjaśnił, że samorząd powiatowy kilkakrotnie podejmował próby zbycia nieruchomości. Planowany jest kolejny przetarg, który zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie kwietnia i maja. Działka została wyceniona na 50 tys. zł. Radna pytała również o możliwość zakupu dodatkowych pomocy naukowych dla ZS nr 6 im. Stanisława Staszica (m.in. specjalnego fantomu psa). Starosta obiecał, że uczyni wszystko, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Korzystając z okazji radna podziękowała staroście za obniżenie godzin pracy wicedyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym. Sprawa była poruszana podczas ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Radny Marek Kowalewski w krótkim wystąpieniu poprosił, aby radni w najbliższym czasie ponownie pochylili się nad sprawami związanymi z dalszym funkcjonowaniem Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie. Przypomnijmy, iż jakiś czas temu radny zaproponował powierzenie prowadzenia centrum fundacji. Starosta zadeklarował, że rzeczone kwestie zostaną wkomponowane do porządku obrad jednej z najbliższych sesji.

Z kolei radny Janusz Babiński chciał poznać powody, dla których Zarząd Powiatu Szczecineckiego nie zdecydował się dofinansować mundurów dla Straży Rybackiej. Starosta wyjaśnił, iż zarząd nie mógł tego uczynić w ramach tzw. małych grantów, jednak z całą pewnością poszuka innej formy wsparcia.

Następnie przy mównicy pojawił się prezes spółki PKS Szczecinek Eugeniusz Szymonik, który, jak się później okazało, spędził przy niej ponad dwie godziny, stając się tym samym swoistego rodzaju rekordzistą wczorajszych obrad. Prezes przedstawił m.in. informację na temat aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz założenia dalszego jego funkcjonowania. Jak się można było spodziewać, radni mieli sporo pytań. Prezes na każde z nich udzielił rzeczowej i wyczerpującej odpowiedzi. Konkludując wystąpienie prezesa Szymonika można rzec, że prognozy dotyczące dalszej egzystencji szczecineckiego przewoźnika są jak najbardziej optymistyczne. Prezes podkreślił, że choć kwiecień przyniesie straty, to wszelkie działalności podejmowane przez spółkę są rentowne. Niebawem spółka generując 12 mln przychodu powinna wyjść „na czysto”, a pierwsze dochody w wysokości 100 – 200 tys. zł firma powinna odnotować w drugim półroczu. Prezes Szymonik zdradził kilka szczegółów dotyczących transportu towarowego, w który spółka zaangażowała się jakiś czas temu. Przekazał również radnym bardzo dobrą wiadomość. Otóż PKS Szczecinek podpisał umowę z największym europejskim przewoźnikiem – Flixbusem. W ramach tej współpracy zostanie m.in. utworzona linia Warszawa – Wiedeń, która wygeneruje rocznie 3 mln dochodu. Warto nadmienić, że szczecinecki PKS był jedną z 5 firm, której się to udało. O możliwość podjęcia współpracy z Flixbusem zabiegało 60 spółek.

Kroplę goryczy do słodkiego kielicha dolał jednak Andrzej Wróbel, członek Związków Zawodowych, pracownik spółki i kierowca z wieloletnim stażem, który zaraz potem zabrał głos. W jego opinii wiele kwestii mija się z prawdą i wymaga dopracowania. Radni wysłuchali wystąpienia pana Wróbla z zainteresowaniem i tuż przed zakończeniem obrad radny Grzegorz Poczobut zaproponował zorganizowanie spotkania radnych z załogą PKS. Starosta Krzysztof Lis przyjął pomysł z entuzjazmem, chociaż nie omieszkał wspomnieć, że Zarząd Powiatu spotykał się z pracowniami już kilkakrotnie.

Tuż po prezesie Szymoniku głos zabrał dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Kamil Klimek, który przedstawił informację odnośnie realizacji zadań z zakresu kultury i promocji zleconych przez samorząd powiatowy w roku 2017. Radni zawsze bardzo pozytywnie odnosili się do pracy SAPIK-u, a także sprawozdań przedstawianych przez dyrektora Klimka. Tak też było tym razem. Jedyny „zarzut” przedłożył radny Grzegorz Poczobut, w opinii którego ze środków Powiatu Szczecineckiego nie powinno się finansować tzw. parafiad. Na ten cel w budżecie na rok 2018 przewidziano 8 tys. zł. W dyskusji uczestniczył również starosta Krzysztof Lis, który zauważył, że społeczeństwo uczestniczy w różnych wydarzeniach - również parafiadach - i trzeba mieć to na uwadze.

W dalszej części dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku Radosław Wąs odpowiedział na kilka zapytań radnych dotyczących zajęć edukacyjno – wychowawczych realizowanych przez placówkę w roku 2017. I w tym przypadku praca jednostki, a także wystąpienie dyrektora, zostały ocenione bardzo wysoko. Radny Jerzy Dudź zauważył jednak, że w ofercie edukacyjnej centrum brakuje sekcji typowo ekologicznej. Dyrektor wyjaśnił, że niebem się to zmieni.

Zaraz potem radni zapoznali się jeszcze m.in. z informacją dotyczącą działalności Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku oraz sprawozdaniem Powiatowej Rady Sportu.

W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

1)     przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2020”;

2)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018;

3)      uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2018-2031;

4)     określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018;

5)     udzielenia Miastu Szczecinek pomocy finansowej z przeznaczeniem na renowację pomnika nagrobnego Johanna Samuela Kaulfussa należącego do Muzeum Regionalnego w Szczecinku;

6)     ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu szczecineckiego;

7)     przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 na terenie powiatu szczecineckiego;

8)     zmiany regulaminu Społecznej Straży Rybackiej przy Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koszalinie;

9)     rozpatrzenia skargi na Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku.

W ostatnim punkcie wczorajszego posiedzenia dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił informację o postępach przy realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S 11”. Obrady zakończyły się bardzo miłym akcentem. Radny Grzegorz Poczobut podziękował staroście Krzysztofowi Lisowi za zrealizowanie remontu w budynku starostwa. Radny był pod wielkim wrażeniem wykonanych prac.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Wyjątkowo długie obrady radnych powiatu szczecineckiego
  • Foto: P. Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: