Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycielki matematyki z SP im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-03-12 13:58:11
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycielki matematyki z SP im. Orła Białego w Mielenku Drawskim
  • Foto: SP im. Orła Białego w Mielenku Drawskim

7 marca 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie nauczycielka szkoły w Mielenku Drawskim pani Agnieszka Włodarczyk otrzymała z rąk Minister Edukacji Narodowej zaszczytny tytuł ,,Nauczyciel–Innowator” za najlepszy w województwie zachodniopomorskim scenariusz lekcyjny z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych. Film na konkurs został przygotowany przez dyrektora szkoły Wiesławę Hnatewicz.

Szkoła Podstawowa w Mielenku Drawskim od wielu lat prowadzi działalność innowacyjną z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, za którą została wyróżniona  m. in. na Targach–Europejskie Forum Nowych Technologii w Kielcach w roku 2016. 

To właśnie w tej szkole odbyła się wojewódzka inauguracja rządowego programu ,,Cyfrowa szkoła”, gdy jako jedyna w naszym województwie uczestniczyła w tym pilotażowym programie MEN. Wykorzystanie nowoczesnego sprzętu multimedialnego, który posiada szkoła, jest dla nauczycieli  ogromnym wsparciem w procesie dydaktycznym, 
a zarazem dużym wyzwaniem.

Info: M.Łukasz

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: