Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

  • Redakcja TV Gawex
  • 2018-03-11 18:40:50
Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego
  • Foto: TV Gawex

Podczas czwartkowego (08.03) posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego zdecydowano o wyborze wykonawcy, który podejmie się przebudowy ulic Kościuszki i Trzesieckiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Karlińską do skrzyżowania o ruchu okrężnym z drogą wojewódzką nr 172. Zadanie powierzono Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowo-lnżynieryjnego z Torunia, które wykona je za kwotę 6.852.872,15 zł brutto. Do rzeczonej sumy zostanie również doliczony koszt nadzoru inwestorskiego.

Członkowie Zarządu zaakceptowali także projekty uchwał w sprawie w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022 dla Powiatu Szczecineckiego. Warto przypomnieć, że obowiązek sporządzenia rzeczonego porgramu został nałożony na samorządy powiatowe przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Zgodnie z zapisami ustawy budżetowej już od kwietnia 2018 roku, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego czekają podwyżki. I temu tematowi poświęcono sporo czasu podczas czwartkowych obrad. Członkowie Zarządu dyskutowali o skutkach wzrostu płac oraz o środkach, które zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, wynikających z metryczki subwencji oświatowej 2018.

Zarząd Powiatu zapoznał się również ze sprawozdaniem z działalności Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek  Oświatowych za rok 2017

 

 W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

 1)   wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku – II etap;

2)   wygaszenia prawa trwałego zarządu do dz. nr 315/1 o pow. 0,0833 ha położonej w jednostce ewidencyjnej miasto Szczecinek, w obrębie ewidencyjnym 0027 Świątki;

3)   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku;

4)   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej  w Szczecinku;

5)   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV  w Szczecinku;

6)   ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Szczecinku; 8) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku; 9) zmiany układu wykonawczego budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 (środki dla Poradni).

info: Piotr Rozmus/Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: