Tomasz Hinc nowym wojewodą zachodniopomorskim

  • Patryk Pancewicz
  • 2018-03-06 14:20:17
Tomasz Hinc nowym wojewodą zachodniopomorskim
  • Foto: Polska Agencja Prasowa

Tomasz Hinc nowym wojewodą województwa zachodniopomorskiego. Jak podaje Radio Szczecin - polityk Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek w urzędzie Wojewódzkim przyjął nominacje na to stanowisko, podkreślając, że nie wahał się ani chwili, czy podjąć się tego wyzwania. 44 letni Tomasz Hinc był od 2014 roku wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Szczecinie.

Dzisiaj na Twiterze Rady Miasta opublikowano pismo, w którym polityk zrzeka się dotychczasowej funkcji. Na stanowisku wojewody zastąpił Krzysztofa Kozłowskiego, który kilka tygodni temu został wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Apel do nowego wojewody wystosował dzisiaj marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

 

Apel marszałka Geblewicza do wojewody

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz gratuluje Tomaszowi Hincowi nominacji na stanowisko Wojewody Zachodniopomorskiego i jednocześnie w imieniu Zarządu Województwa wyzywa do pilnego i zgodnego z prawem uporządkowania kwestii osób piastujących funkcje Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Nieprawość zarządzenia nadzorczego wojewody stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniu 28 lutego br. Według marszałka każdy dzień funkcjonowania nieprawnie powołanego Zarządu, prowadzi do pogłębienia chaosu prawnego w WFOŚiGW oraz zagraża beneficjentom funduszu, mieszkańcom, firmom i samorządom zachodniopomorskim.

Ogłoszony 28 lutego 2018 r. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego, które podważało uchwałę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 25 października 2017 r. w sprawie powołania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

WSA orzekł, iż w kwestionowanej przez Wojewodę uchwale Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie naruszył przepisów prawa, a wskazanie terminu powołania nowego zarządu jednostki wynikało wprost z przepisów Kodeksu Pracy. Wojewoda powołując się na treść przepisu art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa stwierdza, że kwestionowana przez niego uchwała Zarządu Województwa nie podlega wykonaniu a zarazem - po uprzedniej nieuzasadnionej modyfikacji treści uchwały – dopuszcza do jej wykonania, czyli powołania prezesa i wiceprezesa jednostki w dacie, która nie była zgodna ani z wolą, ani ze wskazaniem poczynionym przez Zarząd Województwa w ramach przysługujących mu kompetencji. W konsekwencji wadliwego aktu Wojewody doszło do obsadzenia stanowisk w sposób niezgodny z prawem. Także niezgodnie z prawem doszło do wygaszenia mandatów dotychczasowych członków zarządu tej jednostki.

Każdy kolejny dzień pracy wadliwie wybranego zarządu WFOŚ, to chaos prawny i znaczące ryzyko dla WFOŚiGW w Szczecinie. Niestety, właśnie takie konsekwencje niesie za sobą nieprawne powołanie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego nowego zarządu tej samorządowej osoby prawnej.

Zarząd Województwa podkreśla, że jest to stan zagrożenia nie tylko dla samego funduszu, ale i dla jego beneficjentów, mieszkańców Pomorza Zachodniego, firm i samorządów które w dobrej wierze zawierają umowy obarczone wadą prawną. Zagrożenie to rozciąga się również na osoby powołane przez wojewodę, gdyż pobierają one nieprawnie wynagrodzenia. 

Jedną z najprostszych form rozwiązania tego problemu jest np. ogłoszenie nowego zarządzenia nadzorczego uchylającego te poprzednie, uznane przez WSA za wadliwe, dlatego Zarząd Województwa apeluje w tej sprawie do Wojewody Zachodniopomorskiego.

info: Biuro Prasowe - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
 

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: