Powiat sprzedaje kompleks budynków po byłej ''budowlance''

  • KW
  • 2018-03-02 13:18:10
Powiat sprzedaje kompleks budynków po byłej ''budowlance''
  • Foto: TV Gawex

Pod koniec roku 2017 członkowie Zarządu Powiatu Szczecineckiego zaakceptowali projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, w której kiedyś mieściła się szkoła „budowlanka”, czyli Zespół Szkół nr 3 przy ulicy Artyleryjskiej. Po otrzymanej wycenie od rzeczoznawcy, zarząd ustalił kwotę zbycia tego obiektu na 5 milionów złotych.

Z decyzją o sprzedaży kompleksu budynków przy ul. Artyleryjskiej Starostwo Powiatowe w Szczecinku nosiło się już od zeszłego roku. Po stosownej uchwale, zarząd wystąpił do rzeczoznawcy o wycenę nieruchomości, jak również do Miasta Szczecinek o wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, aby budynek ten można było zagospodarować do innych celów, nie tylko edukacyjnych. Zapis nie pozwalał nam na prowadzenie jakiejkolwiek działalności, po drugie nie pozwalał na to, żeby podzielić nieruchomość na niezależne działki. Stąd propozycja zmiany, miasto przyjęło naszą propozycję, zatem jest teraz szeroka możliwość zagospodarowania tej nieruchomości oraz można ja podzielić - mówi nam Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis.

5 milionów złotych - za tyle będzie można kupić kompleks budynków po dawnej „budowlance”. Powodów, dla którego Starostwo Powiatowe w Szczecinku zdecydowało się sprzedać tę nieruchomość jest kilka m.in. oszczędności. Analiza wykazała, że powiat dysponuje dostateczną ilością budynków oświatowych, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby zbyć ww. obiekty, gdyż obecnie generują one jedynie koszty utrzymania.

Warto przypomnieć, że budynek pozostający w posiadaniu powiatu nie jest obarczony podatkiem. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z prywatnym inwestorem, który taki podatek od nieruchomości musi odprowadzić do miasta. Dlatego też sprzedaż tego obiektu niesie za sobą korzyści zarówno dla Szczecinka w postaci dodatkowych wpływów podatkowych, jak i dla powiatu, zasilając budżet pieniędzmi ze sprzedaży, które mogą być wykorzystane jako środki własne przy realizacji innych inwestycji.

Powiat sprzedaje kompleks budynków po byłej ''budowlance''

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: