Zmiany w budżecie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - za nami sesja Rady Miasta Szczecinek

  • KW
  • 2018-02-26 14:06:56
Zmiany w budżecie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - za nami sesja Rady Miasta Szczecinek
  • Foto: TV Gawex

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich bezdomności w mieście, a także uchwały związane z funkcjonowaniem żłobków i przedszkoli – to główne tematy dzisiejszej (26.02) sesji Rady Miasta Szczecinek, która jak zwykle odbyła się w sali posiedzeń szczecineckiego ratusza.

Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się o godzinie 9. Radni mieli do podjęcia kilkanaście uchwał, a cały porządek obrad zawierał 18 punktów. Na samym początku, bez kontrowersji i dyskusji, przegłosowano zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta Szczecinek. Zmiany te dotyczyły m.in. przebudowy ulicy Ogrodowej oraz przygotowania projektów na przebudowę innych ulic.

Jednym z punktów, przy którym radni zatrzymali się na dłużej, był ten dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szczecinek w roku 2018. Kilka wątpliwości i uwag, typowo technicznych do tej uchwały, miał radny Maciej Batura. Ostatecznie do projektu uchwały wprowadzono jedną autopoprawkę i została ona przegłosowana.

Ostatnim punktem obrad jak zwykle były pytania i zapytania radnych. Wyjątkowo jednak nie było ich zbyt wiele. Podjęto między innymi temat nazw rond w mieście. Na jednej z poprzednich sesji ustalono koniec lutego jako termin zgłaszania propozycji nazw przez mieszkańców. Aktualnie 7 rond nie posiada swojego patrona. Jak zaznaczyła Katarzyna Dudź, Przewodnicząca Rady Miasta Szczecinek, pomysłów wpłynęło wiele i na następnej sesji najprawdopodobniej zostanie podjęta uchwała w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: