Szczecineckie Starostwo Powiatowe bez barier

  • KW
  • 2018-02-23 11:00:28
Szczecineckie Starostwo Powiatowe bez barier
  • Foto: TV Gawex

Interesanci odwiedzający Starostwo Powiatowe w Szczecinku mogą już korzystać z windy. Dzięki niej, osoby niepełnosprawne dotrą bez przeszkód do konkretnych referatów. Przypomnijmy, iż samorząd powiatowy zrealizował rzeczoną inwestycję w ramach środków własnych. Jej koszt to 375 499,00 zł netto. Obecnie trwa remont toalet dla interesantów, które również będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: