Wizyta antynarkotykowych psów w ZK Szczecinek

  • KW
  • 2018-02-22 10:02:00
Wizyta antynarkotykowych psów w ZK Szczecinek
  • Foto: kpt. Andrzej Żabski, Zakład Karny w Szczecinku

Przewodnicy psów specjalnych z ZK Czarne, ZK Wierzchowo i AŚ Złotów pomagali funkcjonariuszom ze Szczecinka w kontrolowaniu cel i pomieszczeń jednostki penitencjarnej.

Od wielu lat Służba Więzienna wykorzystuje specjalnie szkolone psy do poszukiwania i wykrywania narkotyków. Niestety skazani należą do kategorii osób, które w warunkach wolnościowych często intensywnie zażywały środki odurzające i mogą potencjalnie być zainteresowane przemytem narkotyków na teren więzienia. W tej sytuacji zadaniem funkcjonariuszy jest cykliczne dokonywanie kontroli cel mieszkalnych i pomieszczeń w zakładach karnych pod kątem poszukiwania ewentualnych środków odurzających oraz innych przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych.

W Zakładzie Karnym w Szczecinku prowadzona była kontrola pomieszczeń na terenie całej jednostki penitencjarnej. Jest to standardowe przedsięwzięcie, które odbywa się wiele razy w roku. Cel takich kontroli ma charakter głównie prewencyjny. Poprzez regularność kontroli wykształcana jest u osadzonych świadomość, że możliwość wykrycia prób przemytu na teren więzienia przedmiotów niedozwolonych, nabiera cech realności. Poszukiwane są nie tylko np. narzędzia, które mogą posłużyć do ucieczki lub dokonania ataku na strażników lub współosadzonych, ale również narkotyki lub tzw. „dopalacze”. Dzięki wykorzystaniu psów specjalnie szkolonych do wykrywania narkotyków można w stosunkowo krótkim czasie skontrolować dużą ilość pomieszczeń. Ponadto zaangażowanie większej liczby funkcjonariuszy pozwala na symultaniczne przeszukiwanie cel mieszkalnych, co zwiększa efekt zaskoczenia.

Na załączonych zdjęciach można zobaczyć pracę funkcjonariuszy, a także psów specjalnych, które kontrolowały cele mieszkalne w szczecineckiej jednostce penitencjarnej. W efekcie przeprowadzonej kontroli tym razem nie znaleziono żadnego szczególnego przedmiotu, który zagrażałby bezpieczeństwu jednostki penitencjarnej. Taka informacja, w powiązaniu z innymi działaniami, które są podejmowane, z reguły oznacza sukces. Świadczy bowiem o tym, że system ochronny jest szczelny, a poziom bezpieczeństwa na terenie jednostki penitencjarnej relatywnie wysoki.

info: kpt. Andrzej Żabski, ZK Szczecinek


  • Foto: kpt. Andrzej Żabski, Zakład Karny w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: