''Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw'' - kuratorzy zawodowi informują o uprawnieniach pokrzywdzonego

  • KW
  • 2018-02-22 09:29:50
''Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw'' - kuratorzy zawodowi informują o uprawnieniach pokrzywdzonego
  • Foto: www.ms.gov.pl

W miniony poniedziałek (19 lutego 2018 r.) rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W wielu miejscach w całej Polsce można uzyskać bezpłatną poradę prawną. Punkt pomocy dla poszkodowanych został uruchomiony również w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ulicy Bohaterów Warszawy 42.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem związany jest z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 r., która wskazała na konieczność stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia. Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, obchody tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby tych osób oraz przynieść im skuteczną pomoc.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Włączają się w nią sądy, prokuratury, policja, prawnicze samorządy zawodowe oraz liczne organizacje pozarządowe. W Szczecinku, w budynku "B" Sądu Rejonowego w Szczecinku przy ulicy Bohaterów Warszawy 42 w pokojach nr 7, 202 i 207 w godzinach od 10 do 15 udzielane są przez kuratorów zawodowych bezpłatne informacje osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

''Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw'' - kuratorzy zawodowi informują o uprawnieniach pokrzywdzonego
  • Foto: www.ms.gov.pl

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: