Zastoiska wody i podtopione tereny mogą opóźnić termin realizacji obwodnicy Szczecinka [WIDEODRON]

  • KW
  • 2018-02-16 07:43:55
Zastoiska wody i podtopione tereny mogą opóźnić termin realizacji obwodnicy Szczecinka [WIDEODRON]
  • Foto: TV Gawex

Budowa obwodnicy Szczecinka to bez wątpienia największa inwestycja miasta na przestrzeni ostatnich dekad. Choć tej zimy śniegu brak, to i tak tempo prac zmalało, gdyż nie wszystkie przedsięwzięcia da się wykonać przy obecnej aurze.

Trwają prace przy budowie obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S-11. Zgodnie z planem, nową drogą mamy pojechać już w pierwszej połowie 2019 roku. Do finału jeszcze daleko, ale drogowcy robią co tylko mogą, aby prace posuwały się cały czas do przodu. Jest okres zimowy, czyli czas, który zgodnie z warunkami kontraktu nie liczy się do czasu robót, natomiast wykonawca prowadzi roboty, na które pozwalają warunki atmosferyczne. To pogoda warunkuje nam realizację wielu prac i sporej części robót nie da się zimą przeprowadzić - mówi nam Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA.

W ostatnim czasie zrealizowano następujące prace: wykopy, nasypy oraz wymiany gruntów. Przygotowywano także platformy robocze pod kolumny oraz przeprowadzano stabilizację. W związku z tymi działaniami wprowadzona została także tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej numer 20. Transportowano również materiały sypkie na plac składowy. Prowadzone są prace przy obiektach inżynierskich, wykonywane jest zbrojenie, deskowanie oraz, gdy warunki na to pozwalają, betonowanie tych obiektów. Trwają prace porządkowe na placu budowy, roboty związane z wykonaniem i utrzymywaniem dróg dojazdowych. Mają też miejsce prace ziemne przy wjeździe do Szczecinka od strony Koszalina - dodaje M. Grzeszczuk. W związku z dużą ilością opadów w ostatnich tygodniach odnotowywano zastoiska wody w rejonie drogi z płyt w miejscowości Turowo, jednakże aktualnie zostały one zlikwidowane. Czasowe zjawiska miejscowego podtapiania terenów nadal występują. Spowodowane jest to niedawnymi roztopami śniegu i opadami deszczu. Dlatego też aktualnie występują trudne warunki gruntowe na całej inwestycji. Przewidywany termin ukończenia budowy nie uległ zmianie, jednak utrzymujące się długotrwałe okresy wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, mogą w rezultacie wpłynąć na termin realizacji.

Warto przypomnieć, że obwodnica Szczecinka będzie miała długość 12 km, a całość inwestycji oscyluje w kwocie 320 milionów złotych.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: