Obrady Rady Rynku Pracy. Wzrost bezrobocia w powiecie

  • KW
  • 2018-02-05 12:03:27
Obrady Rady Rynku Pracy. Wzrost bezrobocia w powiecie
  • Foto: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Po raz drugi obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy. Podjęła ona ostateczne decyzje dotyczące podziału środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w 2018 roku

Gremium spotkało się w piątkowe (02.02) popołudnie, aby podjąć ostateczne decyzje w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na aktywizację bezrobotnych w 2018 roku. Dużo czasu członkom rady zajęła dyskusja poświęcona tzw. bonom na zasiedlenie. Warto przypomnieć, że o bon na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne do 30 roku życia. Stanowi on gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. W tym roku na ten rodzaj wsparcia Powiatowy Urząd Pracy przeznaczy 210 tys. zł.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesław Kosmala przedstawił szczegóły dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim. Niestety bezrobotnych przybyło - pod koniec roku 2017 bez stałego zatrudnienia pozostawało 4 198 osób, a obecnie jest ich 4 464.

info: Piotr Rozmus

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: