Monitoring miejski w 2017 roku ujawnił 1306 incydentów na terenie Szczecinka

  • KW
  • 2018-02-04 13:29:56
Monitoring miejski w 2017 roku ujawnił 1306 incydentów na terenie Szczecinka
  • Foto: SM Szczecinek

W ubiegłym roku operatorzy monitoringu Straży Miejskiej w Szczecinku ujawnili 1306 różnego rodzaju incydentów, które miały miejsce na terenie miasta. Strażnicy miejscy interweniowali w 1203 tych zdarzeniach, pozostałe były przekazywane do realizacji innym instytucjom (Policja, Pogotowie Ratunkowe, SOK, ZGM, administratorzy wspólnot mieszkaniowych).

Nad bezpieczeństwem mieszkańców i osób przyjezdnych przy pomocy kamer czuwa utworzony w roku 2016 Referat ds. Monitoringu Wizyjnego, który składa się z 10 operatorów. Pracownicy całodobowo obserwują obraz z 36 kamer. Wśród nich są kamery wspólnot mieszkaniowych. Monitoring miejski na stałe wpisał się jako ważny element systemu bezpieczeństwa naszego miasta, który należy rozbudowywać i udoskonalać. W 2017 roku dwie najstarsze kamery zostały wymienione na nowe, do systemu dołączono trzy nowe kamery.

W celu zwiększenia skuteczności wykrywania zdarzeń przy pomocy sieci kamer miejskiego monitoringu, operatorzy przeszli specjalistyczne szkolenia z zakresu podstaw prawnych prowadzenia obserwacji zdarzeń w miejscach publicznych, taktyki prowadzenia obserwacji w porze dziennej i nocnej, czy też postępowania operatora monitoringu w zależności od rodzaju zdarzenia.

Największa liczba ujawnionych zdarzeń – 488, dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, 381 to ujawnione wykroczenia drogowe, 120 ujawnionych zdarzeń to przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego, 74 zdarzenia dotyczyły przypadków wandalizmu i niszczenia mienia. Operatorzy ujawnili 58 zdarzeń dotyczących osób upojonych alkoholem, leżących w miejscach publicznych. 36 ujawnionych zdarzeń to przypadki palenia tytoniu w miejscach objętych zakazem. Dzięki kamerom monitoringu miejskiego, strażnicy wielokrotnie zapobiegali eskalacji przemocy fizycznej do jakiej dochodziło na terenie miasta na skutek bójek i awantur, czy to przy sklepach spożywczych czy lokalach rozrywkowych, ujęto graficiarzy niszczących elewację budynku przy Boh. Warszawy oraz na ul. Kopernika, Strefa Aktywnego Wypoczynku, przekazano Policji osoby zażywające marihuanę – zdarzenia miały miejsce na Mysiej Wyspie i Strefie Aktywnego Wypoczynku, udaremniono kradzież wózka dziecięcego, ujęto sprawców niszczenia urządzeń komunalnych w Strefie Aktywnego Wypoczynku, przekazano do Policji dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat idących w środku nocy przez miasto – sprawa została nagłośniona przez media o zasięgu krajowym.

Zarejestrowany obraz z kamer niejednokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców poważnych naruszeń drogowych.  Dużą pomocą służyliśmy Policji, która bardzo często zwracała się do nas o materiał z zarejestrowanych kamer. Również zwykli mieszkańcy naszego miasta proszą o pomoc w różnych sprawach, gdzie pomocny mógłby okazać się obraz z kamer monitoringu. O bardziej spektakularnych zdarzeniach lub piętnujących głupotę i bezmyślność ludzką informowaliśmy media lokalne i krajowe.

info: Straż Miejska Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: