Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie zakończona

  • KW
  • 2018-02-03 13:37:27
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzchowie zakończona
  • Foto: Gmina Szczecinek

W grudniu 2017 roku zakończyły się prace budowlane związane z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej w Wierzchowie.

W obiekcie wymieniono zdekapitalizowaną stolarkę okienną i drzwiową, docieplono przegrody zewnętrzne wykazujące nadmierne straty ciepła tzn. ściany zewnętrzne, ściany zewnętrzne przy gruncie, stropodach wentylowany, stropodachy pełny i strop zewnętrzny nad wejściem do budynku. W celu podwyższenia sprawności instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi oraz izolacją termiczną przewodów. Poprzez wymianę kotłów gazowych z palnikami atmosferycznymi na kotły gazowe kondensacyjne uzyska się wyższą efektywność energetyczną. W pomieszczeniu sali gimnastycznej zamontowano urządzenia wentylacji mechanicznej bezkanałowej z odzyskiem ciepła.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 098 308,33 zł, na którą Gmina Szczecinek pozyskała dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środkowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

info: Kamila Cieślińska


  • Foto: Gmina Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: