Rzeka Parsęta i jej wszystkie dopływy bez zapór i progów wodnych

  • KW
  • 2018-02-02 10:39:34
Rzeka Parsęta i jej wszystkie dopływy bez zapór i progów wodnych
  • Foto: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

30 stycznia 2018 r. w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pt. "Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty". Projekt umożliwi likwidację barier, które tworzy istniejąca infrastruktura, a także zapewni warunki do swobodnego przemieszczania się gatunków ryb na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty.

5 947 490,00 złotych - właśnie tyle otrzymał Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na likwidację barier architektonicznych na rzece Parsęcie i jej trzech dopływach: Raduszy (gm. Grzmiąca), Gęsiej (gm. Barwice) i Perznicy (gm. Grzmiąca). Dzięki temu zniknie 21 zapór i progów wodnych, natomiast łącznie tego typu obiektów na Parsęcie i dopływach jest 124.

Jak podaje ZMiGDP, udrożnienie korytarza ekologicznego odbędzie się poprzez dostosowanie budowli hydrotechnicznych do ekologii migrujących gatunków ichtiofauny. Projekt przyczyni się do wzmocnienia populacji ryb wędrownych, zwiększenia ilości gniazd tarłowych oraz powiększenia obszaru odrostowego dla narybku.

Rzeka Parsęta wypływa z okolic Parsęcka, około 7 km na północny-zachód od Szczecinka. Zasilana innymi rzekami oraz potokami, spływającymi z pojezierza, płynie w kierunku północno-zachodnim do Białogardu. Tam wypływa z pojezierzy i meandrując płynie nadal w kierunku północno-zachodnim. Na 53 kilometrze w miejscowości Rościno znajduje się zapora spiętrzająca z elektrownią wodną. W okolicach miejscowości Pustary rzeka wpływa w Pobrzeże Koszalińskie i dość prostym, dolnym odcinkiem płynie do Kołobrzegu, gdzie uchodzi do Bałtyku.


  • Foto: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: