Joanna Gawrych nowym Sekretarzem Miasta

  • KW
  • 2018-02-01 12:35:31
Joanna Gawrych nowym Sekretarzem Miasta
  • Foto: Mateusz Ludewicz UM Szczecinek

Joanna Gawrych objęła dzisiaj (01.02) obowiązki Sekretarza Miasta Szczecinek. Decyzję w sprawie powierzenia nowych zadań dotychczasowej Dyrektor Wydziału Organizacyjnego UM w drodze awansu wewnętrznego podjął Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas.

Joanna Gawrych w Urzędzie Miasta Szczecinek pracuje od 1 sierpnia 2000 roku. W tym okresie zajmowała stanowisko informatyka, starszego informatyka i kierownika Referatu Organizacyjnego. Od 15 kwietnia 2009 do 31 stycznia 2018 była Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego. Na tym stanowisku zastąpiła ją dzisiaj, także w drodze awansu wewnętrznego, Dorota Kordowska-Śliwa, dotychczasowa wicedyrektor WO. Przypomnijmy, że na stanowisku Sekretarza Miasta Szczecinek Joanna Gawrych zastąpiła panią Romualdę Wójcik, która po 49 latach pracy w Ratuszu z dniem 31 stycznia przeszła na emeryturę.

Do najważniejszych zadań sekretarza miasta należy m.in. sprawowanie nadzoru nad dyrektorami i kierownikami w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań, nadzorowanie przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, organizowanie sprawnego przepływu informacji i dokumentów w urzędzie oraz pomiędzy urzędem a miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także, sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Wydziału Organizacyjnego i Biura Rady Miasta.

info: Mateusz Ludewicz UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: