Kronospan odwołał się od decyzji UOKiK

  • KW
  • 2018-01-30 15:01:25
Kronospan odwołał się od decyzji UOKiK
  • Foto: TV Gawex

Kronospan będzie do skutku bronić swojego dobrego imienia, dlatego 29 stycznia 2018 złożył odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma wpływu na bieżącą działalność firmy oraz na prowadzone inwestycje.

Grupa ekspertów, po wnikliwej analizie, nie stwierdziła naruszeń, na które powołuje się UOKiK. Dlatego Kronospan zdecydował się odwołać od niesłusznej, jego zdaniem, decyzji i zamierza bronić dobrego imienia firmy oraz wszystkich, związanych z nią, osób, przed sądem.

W dniu 28 grudnia 2017 roku doręczono spółkom Kronospan Szczecinek sp. z o.o. i Kronospan Mielec sp. z o.o. decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dotyczącą prowadzonego postępowania antymonopolowego i rzekomego stosowania przez spółki praktyk, ograniczających konkurencję na rynku płyt wiórowych i pilśniowych. Decyzja stwierdza naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów oraz nakłada na spółki karę pieniężną na podstawie art. 106 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Po dogłębnej analizie uzasadnienia decyzji spółki z całą mocą podkreślają, iż nie zgadzają się z przedstawionymi w niej tezami oraz stanowiskiem Prezesa UOKIK. Postępowanie, prowadzone przez Prezesa UOKIK, odnosi się do okresu od 2008 do 2011 roku. Co istotne, w decyzji stwierdzono zaniechanie stosowania nieuczciwych praktyk (których fakt istnienia spółki konsekwentnie kwestionują) z dniem 7 września 2011 roku.

W ocenie Kronospanu wszystkie działania, podejmowane przez firmę, wpływają na poprawę i rozwój konkurencyjności w branży. Pragniemy również poinformować, że pracownicy, odpowiedzialni za kontakty handlowe, zostali przeszkoleni w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów o ochronie konkurencji.

info: Biuro prasowe Kronospan

O sprawie pisaliśmy w artykule: UOKiK nałożył 135 mln zł kary na pięć firm, w tym Kronospan Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: