Najważniejsze jest dziecko - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej

  • KW
  • 2018-01-30 14:48:16
Najważniejsze jest dziecko - deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej
  • Foto: TV Gawex

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązuje samorządy do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, których celem powinny być działania profilaktyczne i przejście od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej (tzw. deinstytucjonalizacja). Dzisiaj (30.01) w internacie ZS nr 2 w Szczecinku odbyła się konferencja poświęcona projektowi pn. „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”.

Uczestniczyli w niej m.in.: starosta szczecinecki Krzysztof Lis, dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak – Horniatko, dyrektor WPPR Agnieszka Popławska, a także prokuratorzy, policja, straż miejska, przedstawiciele oświaty oraz rodziny zastępcze w różnych formach – od rodzinnych domów dziecka po rodziny zawodowe niespokrewnione i spokrewnione. Autorami projektu są: WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Natomiast główny jego cel to ułatwienie wprowadzenia zmian w systemie pieczy zastępczej w Polsce do roku 2020. Grupą docelową projektu są powiaty, ich jednostki organizacyjne, władze oraz pracownicy. Adresatami wsparcia będą w szczególności Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (oraz MOPR/WCPR), a także Organizatorzy Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ).

Uczestników konferencji przywitała dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak – Horniatko, jednocześnie dziękując za obecność i współpracę: Żadna instytucja, żaden urząd nie jest w stanie nic zdziałać samodzielnie. Bez interdyscyplinarnej współpracy wszystkich służb, dziecko byłoby zagubione i pozostawione samo sobie. Kiedy jesteśmy razem, kiedy możemy działaś wspólnie, wtedy jego świat wygląda zupełnie inaczej. Dziecko ma namiastkę prawdziwego domu i warunki, które są mu niezbędne do rozwoju – mówiła dyrektor.

Głównym rezultatem trwającego 20 miesięcy projektu jest stworzenie i wdrożenie narzędzia oceny procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Polsce. Dzięki wykorzystaniu narzędzia władze powiatów będą mogły otrzymać rzetelne dane, dotyczące stanu rozwoju pieczy zastępczej na terenie danego powiatu. Pozwolą one także dokonać porównań na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Starosta Krzysztof Lis wyznał, iż cieszy go fakt, iż takie konferencje pozwalające na wymianę doświadczeń mają miejsce. Starosta przypomniał, iż swój urząd sprawuje od 18 lat i przez ten czas wiele w temacie pieczy zastępczej zdążyło się zmienić: To niesamowite jak bardzo od 2000 roku ewoluowaliśmy w kwestii pieczy zastępczej. Na początku w domu dziecka przebywało 130 wychowanków, dzisiaj mamy ich zaledwie 30.  To pokazuje jak długą drogę przeszliśmy, jak bardzo zmieniła się nasza mentalność i podejście do  wychowania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. A trzeba przecież pamiętać, że po roku 2020 w tego typu placówkach będzie mogło przebywać tylko 14 dzieci (…)

Starosta przypomniał, iż na szeroko pojętą pomoc społeczną w roku 2017 samorząd powiatowy wydał ponad 15 mln zł, a w tegorocznym budżecie przeznaczył na ten cel 14 mln zł. Natomiast na samą pieczę zastępczą wygenerowano ponad 6 mln zł. Na zakończenie podkreślił korzyści płynące z wdrażania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach: Przede wszystkim najważniejsze jest dziecko, bowiem wychowuje się w rodzinie stwarzającej podobne warunki do tych, jakich doświadczyłoby w rodzinie biologicznej. Ale istotną korzyścią deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej jest również aspekt finansowy. W placówce opiekuńczo-wychowawczej koszt utrzymania dziecka to 4600 zł, natomiast w rodzinnych domach dziecka – a takich na terenie powiatu mamy sześć – to wydatek 2200zł (…)

Dzięki narzędziu, o którym mowa w projekcie, powiaty uzyskają informacje o kosztach i sposobach wprowadzania zmian w systemie pieczy zastępczej. Narzędzie pozwoli zmierzyć i ocenić działania samorządu w obszarze finansowania procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, posiadanych zasobów kadrowych (w tym ich przygotowania do zmian systemowych) oraz możliwości korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania (np. środków europejskich). Dzięki przyjętym wskaźnikom, uwzględni także potencjał organizacji pozarządowych oraz porozumień pomiędzy szczeblami samorządu w zakresie organizacji pieczy zastępczej.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: