Modernizacja oświetlenia miejskiego - stare słupy i oprawy zostaną wykorzystane w 14 lokalizacjach

  • KW
  • 2018-01-26 12:39:01
Modernizacja oświetlenia miejskiego - stare słupy i oprawy zostaną wykorzystane w 14 lokalizacjach
  • Foto: archiwum TV Gawex

W Szczecinku od lat prowadzonych jest wiele inwestycji. Jedną z nich, która niebawem dobiegnie końca, jest wymiana oświetlenia w mieście. Zadanie to rozpoczęło się w drugiej połowie 2017 roku i zakładało wymianę oświetlenia na 41 ulicach. Dobra wiadomość jest taka, że miasto postanowiło odzyskać część opraw oraz słupów i doświetlić dodatkowo 14 lokalizacji w mieście.

''Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności'' - taki tytuł nosi zadanie prowadzone od kilku miesięcy nad Trzesieckiem. W marcu 2017 roku w wyniku przetargu poznaliśmy wykonawców ww. zadania. Aktualnie inwestycja dobiega końca - jak zaznacza Zastępca Burmistrza Szczecinka Daniel Rak zadanie zrealizowano w 90%. Miasto Szczecinek na modernizację oświetlenia otrzymało 85-procentowe dofinansowanie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, a całe zadanie opiewa na prawie 2,5 miliona złotych.

Choć inwestycja z pewnością zwiększy bezpieczeństwo na ulicach oraz je doświetli, nadal na terenie Szczecinka są miejsca, gdzie oświetlenie jest potrzebne. Sygnały takie trafiają do ratusza od szczecineckich radnych oraz bezpośrednio od mieszkańców Szczecinka. Dlatego też włodarze miasta postanowili wykorzystać zdemontowane słupy oraz oprawy i ponownie zamontować je w dodatkowych 14 lokalizacjach. Mowa tu między innymi o: ul. Szarych Szeregów, ul. Winnicznej łączącej rynek z garażami, ul. Wypoczynkowej, ul. Sójczej, ul. Narutowicza, placach wewnątrzosiedlowych, terenie między ulicą Sadową a Bartoszewskiego, doświetleniu bieżni lekkoatletycznej, ul. Lelewela, ul. Nowa i Myśliwska, ul. Wyszyńskiego, ul. Szarych Szeregów i Bocznej czy ul. Mierosławskiego a Przedszkolem Nutka.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: