Na poniedziałkowej sesji o dotacjach i cenach biletów. Oglądaj na żywo w TV Gawex!

  • KW
  • 2018-01-28 15:08:29
Na poniedziałkowej sesji o dotacjach i cenach biletów. Oglądaj na żywo w TV Gawex!
  • Foto: archiwum TV Gawex

W najbliższy poniedziałek (29.01) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Szczecinku odbędzie się sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z sesji: z dnia 27.11.2017r.; z dnia 18.12.2017r. oraz z dnia 17.01.2018r.
3.    Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
4.    Uchwała w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/266/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
5.    Uchwała w sprawie  określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych, które funkcjonują w szkołach podstawowych, oraz czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Miasto Szczecinek.
6.    Uchwała w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecinek dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
7.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Marcelin-1” w Szczecinku.
8.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Raciborki” w Szczecinku.
9.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-2” w Szczecinku.
10.    Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Koszalińska-1” w Szczecinku.
11.    Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kilińskiego” w Szczecinku.
12.    Uchwała w sprawie pozbawienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Miasta Szczecinek”.
13.    Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P. na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku.
14.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta Szczecinek.
15.    Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek.
16.    Zapytania radnych.
17.    Zamknięcie sesji.

Przypominamy, że obrady radnych będą transmitowane na żywo w TV Gawex. Zapraszamy do oglądania!

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: