Zarząd powiatu obradował o średnich wynagrodzeniach nauczycieli oraz podjął cztery uchwały

 • KW
 • 2018-01-22 13:17:45
Zarząd powiatu obradował o średnich wynagrodzeniach nauczycieli oraz podjął cztery uchwały
 • Foto: TV Gawex

Po raz kolejny obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego. Wśród spaw finansowych, zarząd zdecydował m.in. o powtórzeniu procedur przetargowych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i drukarki 3D do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku, w ramach programu „Szczecinecki eksperyment”.

W punkcie poświęconym edukacji członkowie zarządu zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poniesionych w roku 2017 roku oraz wyrazili zgodę na zgłoszenie Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze do drugiej edycji pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Ponadto zarząd zaakceptował projekty uchwał Rady Powiatu:

 1. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2018 – 2020”;
 2. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018.
 3. w sprawie udzielenia przez Powiat Szczecinecki pomocy finansowej Gminie Grzmiąca,
 4. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Szczecinecki;
 5. ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2018 rok,
 6. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018. 

oraz podjął uchwały w sprawie:

 1. wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku w ramach zadania pn. „Szczecinecki eksperyment – VI etap, polegający na dostawie sprzętu komputerowego,
 2. dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018,
 3. ustalenia formy zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego oraz ustalenia ceny zbycia nieruchomości,
 4. powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Szczecineckiego w 2018 r.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: