Służba funkcjonariuszy SW poza obrębem zakładu karnego

  • KW
  • 2018-01-22 09:39:14
Służba funkcjonariuszy SW poza obrębem zakładu karnego
  • Foto: kpt. Andrzej Żabski

Zewnętrzna kontrola zatrudnienia to jedna z okazji, gdy mieszkańcy Szczecinka mogą zobaczyć funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Szczecinku realizujących obowiązki służbowe poza murami więzienia.

Służba Więzienna jest umundurowaną formacją podległą Ministrowi Sprawiedliwości. W szeregach SW służy około 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Pomimo tego, że jest to jedna z największych formacji mundurowych w Polsce, wiele osób posiada znikomą wiedzę na temat jej funkcjonowania. Wynika to z faktu, że zdecydowana większość funkcjonariuszy pełni służbę za murami zakładów karnych, które z definicji są obiektami niedostępnymi dla osób postronnych. Na co dzień mało który obywatel ma okazję zobaczyć codzienną pracę funkcjonariusza Służby Więziennej. Naszych funkcjonariuszy poza obrębem zakładów karnych można czasem zobaczyć w trakcie konwojowania przestępców pomiędzy różnymi jednostkami penitencjarnymi lub do placówek publicznej służby zdrowia. Pojawiamy się również na uroczystościach państwowych, aby podkreślić wkład naszej formacji w tworzenie bezpiecznego państwa prawa - informuje kpt. Andrzej Żabski z ZK w Szczecinku.

Ponadto na co dzień funkcjonariusze SW nadzorują również skazanych, którzy pracują poza obrębem zakładu karnego na rzecz lokalnej społeczności. Na terenie Szczecinka każdego dnia pracuje kilku osadzonych, którzy wykonują prace porządkowe w różnych placówkach zarządzanych przez samorząd miejski lub powiatowy. Ta niewielka liczba skazanych wynika z faktu, że Zakład Karny w Szczecinku nie jest jednostką penitencjarną typu półotwartego i zdecydowana większość skazanych wymaga ścisłej izolacji przed społeczeństwem. Jak zaznacza kpt. Żabski, osadzeni pracujący na zewnątrz, w tzw. systemie bez konwojenta, są kontrolowani przez funkcjonariuszy SW w sposób wyrywkowy. Niezapowiedziane „wizyty” naszych funkcjonariuszy pozwalają utrzymać właściwą dyscyplinę wśród skazanych pracujących kilka godzin dziennie bez stałego nadzoru. Widok umundurowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej na ulicach Szczecinka nie powinien więc dziwić, a jedynie przypomnieć, że każdego dnia tysiące ludzi w całej Polsce wykonuje żmudną i wymagającą pracę, tak aby reszta społeczeństwa mogła cieszyć się spokojem i bezpieczeństwem - podsumowuje kpt. Andrzej Żabski.

 

Służba funkcjonariuszy SW poza obrębem zakładu karnego
  • Foto: kpt. Andrzej Żabski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: