W lutym rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w powiecie szczecineckim

  • KW
  • 2018-01-17 12:31:46
W lutym rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa w powiecie szczecineckim
  • Foto: Starostwo Powiatowe Szczecinek

30 listopada 2017 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2254). Na mocy tego rozporządzenia w okresie od dnia 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie powiatu szczecineckiego zostanie przeprowadzona w okresie od 1 do 28 lutego 2018 r., oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Przed Powiatową Komisją Lekarską stanie ponad 470 młodych mężczyzn urodzonych w roku 1999 oraz ponad 140 rocznika starszego urodzonych w latach 1994-1998.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w budynku Zakładu Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego, ul. Kościuszki 47-49 (Schronisko Młodzieżowe wejście od strony dawnego medyka) w Szczecinku, w godz. od 8:00 do 12:00. Terminy dla poszczególnych gmin:

1.

Gmina Borne Sulinowo

1-2 lutego

2.

Gmina Biały Bór

5-6 lutego

3.

Gmina Grzmiąca

7 lutego

4.

Miasto Szczecinek

8-20 lutego

5.

Gmina Szczecinek

21-22 lutego

6.

Gmina Barwice

23 i 26 lutego  

7.

Kobiety

27 lutego

8.

Dzień dodatkowy

28 lutego

 

Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:

  •     mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
  •     mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  •     osoby urodzone w latach 1997 - 1998, którym:

-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

-została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

  • kobiety urodzone w latach 1994-1999, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

info: Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: