Nadzwyczajna sesja w mieście o programie rewitalizacji

  • KW
  • 2018-01-17 10:45:04
Nadzwyczajna sesja w mieście o programie rewitalizacji
  • Foto: TV Gawex

W środę (17.01), w szczecineckim ratuszu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Dotyczyła zmian w uchwale przyjętej w grudniu 2017 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek. Wprowadzone do programu zmiany dotyczyły nieznacznej modyfikacji treści dokumentu i mają na celu doprecyzowanie istniejących już zapisów oraz ich uszczegółowienie. Radni burzliwie dyskutowali nad uchwaleniem projektu, który ostatecznie został przyjęty większością głosów.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zmiana treści Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Szczecinek opracowana została z uwzględnieniem uwag i zaleceń otrzymanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, która dokonała oceny Programu Rewitalizacji w oparciu o kryteria weryfikacji przyjęte przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie karty weryfikacji programu rewitalizacji. Wprowadzone do LPR zmiany stanowią nieznaczne modyfikacje treści dokumentu i mają na celu doprecyzowanie istniejących zapisów oraz ich uszczegółowienie. Uwzględnienie zmian pozwoli na skuteczniejsze aplikowanie o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały było 16 radnych, natomiast 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Komentarze (3)

Piotr 2018-01-18 12:09

Bardzo dobrze, że w końcu udało się przyjąć program oraz poprawki do niego bo Szczecinek zasługuje na to by sięgnąć po fundusze z Unii na realizację działań z zakresu rewitalizacji zdegradowanych obszarów.

S_Szczecin 2018-01-18 14:22

Dzięki funduszom z UE, dużo się zmienia w naszym mieście, barwo :)

Bobby 2018-01-18 15:57

Trzy kadencje rządów wizjonerów i jaki skutek? Miasto w ruinie. Trzeba rewitalizować.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: