W gminie Szczecinek uruchomiono drugi Środowiskowy Dom Samopomocy

  • KW
  • 2018-01-16 14:05:19
W gminie Szczecinek uruchomiono drugi Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Foto: Gmina Szczecinek

10 stycznia 2018 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gwdzie Wielkiej, który jest filią ŚDS w Turowie.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta szczecinecki Krzysztof Lis, wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku Wiesław Kosmala, radni gminy Szczecinek, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu szczecineckiego, pracownicy instytucji pomocowych oraz rodziny osób uczestniczących w zajęciach, a także osoby wspierające finansowo działalność ośrodka w Turowie. Obiekt został poświęcony przez proboszcza parafii w Gwdzie Wielkiej - księdza Kazimierza Gierszewskiego.

Powstanie drugiego ośrodka wsparcia jest efektem wielomiesięcznej pracy różnych instytucji i osób. Decydujące znaczenie miał Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczył środki finansowe na remont części budynku Szkoły Podstawowej w Gwdzie Wielkiej i zaadaptowanie jej na cele ŚDS. Istniejący ośrodek wsparcia w Turowie miał zbyt mało miejsc oraz nie był odpowiedni dla osób z głębszymi dysfunkcjami, w tym poruszających się na wózkach. Dlatego Wójt Gminy Szczecinek zdecydował o podjęciu prac na rzecz utworzenia drugiego ośrodka, dostosowanego do potrzeb takich właśnie osób - informuje Gmina Szczecinek.

ŚDS w Gwdzie Wielkiej posiada cztery pracownie, w tym salę doświadczania świata, czyli specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnego rodzaju urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością.

Ośrodek posiada jeszcze kilka wolnych miejsc. Osoby chętne do uczęszczania do ŚDS powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć wniosek o przyznanie miejsca. Ośrodek pracuje w godz. 7.30-15.30. Celem działalności ŚDS jest przygotowywanie osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi do możliwie samodzielnego życia. Dodatkowo placówka w Gwdzie Wielkiej otwarta jest na potrzeby osób z zaburzeniami wielorakimi i sprzężonymi. Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania i przyjęć do placówki udziela Agnieszka Kołodziejczak Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Turowie z filią w Gwdzie Wielkiej.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: