Najważniejsze inwestycje Drawska Pomorskiego w 2018 roku

 • KW
 • 2018-01-16 11:38:44
Najważniejsze inwestycje Drawska Pomorskiego w 2018 roku
 • Foto: kamery Gawex Media / www.gawex.pl/kamery

Pod koniec grudnia 2017 Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwaliła budżet gminy na 2018 r. Według planu budżetu dochody gminy wyniosą 73 400 030,00 zł natomiast wydatki 71 800.000 zł. Przypomnijmy, że w 2017 r dochody zaplanowane były na 69 800 795,00 zł, natomiast wydatki na 67 616 000,00 zł.

W budżecie na rok 2018 zaplanowano realizację wielu zdań gminy. Wśród najważniejszych można wymienić m.in.:

 • przebudowę magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum – kwota 2 102 720,00 zł;
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Łabędzie – Nętno – Rydzewo – Lasocin – etap III, kwota 738 000,00 zł;
 • przebudowę dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego, Witkiewicza, Siemiradzkiego, Grottgera - II etap 2 168 000,00 zł;
 • budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - projekt, etap I 900 000,00 zł;
 • budowę przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków – projekt II, 232 650,00 zł;
 • remonty dróg 180 000,00 zł;
 • przebudowę nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap 45000,00 zł;
 • przebudowę drogi gminnej we wsi Dalewo 30 000,00 zł;
 • przebudowę ul. Mazurskiej 20 000,00 zł.

W budżecie gminy wyodrębniono kwotę 150 000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Na działania związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową przeznaczono kwotę 935 400,00 zł, na oświatę 21 380 000,00 zł, na pomoc społeczną 4 112160,00 zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8672607,47 zł, na kulturę 4 761 274,91 zł, na kulturę fizyczną 793 720,00 zł.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: