Perspektywy 2018. Sprawdź najlepsze licea i technika w powiecie szczecineckim

  • KW
  • 2018-01-10 14:18:15
Perspektywy 2018. Sprawdź najlepsze licea i technika w powiecie szczecineckim
  • Foto: www.szczecinek.pl

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz kolejny opublikowała wyniki ogólnopolskiego rankingu liceów i techników. Podczas wyboru najlepszych szkół brano pod uwagę trzy kryteria: sukcesy w olimpiadach, matura – przedmioty obowiązkowe oraz matura – przedmioty dodatkowe. Natomiast w przypadku rankingu techników obowiązywały cztery kryteria: sukcesy w olimpiadach, matura – przedmioty obowiązkowe, matura – przedmioty dodatkowe i wyniki z egzaminów zawodowych.

Jeśli chodzi o szkoły z powiatu szczecineckiego to najwyżej uplasowało się LO im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze, które w rankingu ogólnopolskim zajęło 341 miejsce, a w województwie zachodniopomorskim miejsce 9. Druga szkoła, która została ujęta w rankingu, to I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety. W rankingu ogólnopolskim znalazło się ono na pozycji 417, w województwie na 12 miejscu.

W rankingu techników, tak jak przed rokiem, najlepsze w powiecie jest Technikum Zawodowe nr 1 w ZS nr 1 im. KEN, które jako jedyne znalazło się w rankingu ogólnopolskim. Na liście ogólnopolskiej zajmuje wysokie 143 miejsce, a w województwie zachodniopomorskim miejsce 6. W roku 2016 technikum przy ZS nr 1 zajęło 11 miejsce w województwie zachodniopomorskim i 278 w kraju.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: