Powiat szczecinecki liderem projektu, którego celem jest rozwój ekonomii społecznej

  • KW
  • 2017-12-28 15:22:25
Powiat szczecinecki liderem projektu, którego celem jest rozwój ekonomii społecznej
  • Foto: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dziś (28.12) w Starostwie Powiatowym w Szczecinku podpisano list intencyjny w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji Lokalnego Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Szczecineckim. Za realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, natomiast jego liderem jest Powiat Szczecinecki.

Celem głównym projektu jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku użyteczności publicznej, poprzez zwiększenie efektywności ich działania i działania instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Projekt adresowany jest między innymi do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, jak i podmiotów ekonomii społecznej. Dlatego też udział w nim wezmą: Powiat Szczecinecki, Miasto Szczecinek, Gminy: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek, a także: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Barwicach, Stowarzyszenie „ATUT” w Szczecinku,  Stowarzyszenie „Wyprzedzić Czas” w Bornem Sulinowie, Fundacja  „Przystań” w Szczecinku, Fundacja im. Stanisława Karłowskiego Juchowo Farm w Juchowie oraz Fundacja Nauka Dla Środowiska (OWES) w Koszalinie.

Wszystkich gości i partnerów przywitał starosta Krzysztof Lis, który również serdecznie podziękował za zaangażowanie w projekt. Jak zauważył podpisanie listu intencyjnego w pewien sposób formalizuje działania, które już przecież na terenie powiatu szczecineckiego mają miejsce. Starosta wspomniał chociażby o Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej czy Spółdzielni Socjalnej. Dodał również, że zawarte porozumienie niesie ze sobą inną korzyść. Nie od dziś bowiem wiadomo, że w grupie siła, a razem o wiele łatwiej aplikować o różnego rodzaju środki dotyczące szeroko rozumianej ekonomii społecznej.

Do słów starosty nawiązała dyrektor PCPR w Szczecinku Małgorzata Kubiak – Horniatko: Prawda jest taka, że potrafimy współpracować i prężnie działać bez względu na to, czy mamy zawarte partnerstwa, czy też nie. Doskonale wiem, że możemy na państwa liczyć, a państwo czujecie, że możecie liczyć na nas i to jest piękne (…). Dla dobra naszych mieszkańców, aby osiągnąć wspólny cel, zawsze jesteśmy zwarci i gotowi (…)

Dyrektor Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej Dorota Rybarska-Jarosz przyznała, że Powiat Szczecinecki jest jedynym powiatem w województwie zrzeszającym aż tylu partnerów: Cieszę się niezmiernie, że aż tylu z państwa zaangażowało się w projekt. To wynik tego, że dostrzegacie państwo potrzebę uruchomienia dla waszych mieszkańców usług reintegracyjnych, społecznych i innych usług z zakresu pomocy społecznej, jak chociażby stworzenia miejsc pracy osobom wykluczonym z rynku pracy czy pozostającym poza jego nawiasem. Pomoc tym osobom w dojściu do samodzielności życiowej jest nie tylko naszym prawnym, ale również moralnym obowiązkiem (…).

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku


  • Foto: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: