Nowe autobusy na unijne fundusze. Złocieniecki PKS modernizuje tabor

  • KW
  • 2017-12-21 12:20:00
Nowe autobusy na unijne fundusze. Złocieniecki PKS modernizuje tabor
  • Foto: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

PKS w Złocieńcu stworzy zintegrowany i niskoemisyjny system publicznej komunikacji miejskiej. Swym zasięgiem obejmie gminy tworzące Strefę Centralną w ramach Kontraktu Samorządowego. W tym celu zakupione zostaną m.in. nowoczesne i wygodne autobusy. Do kosztów planowanej inwestycji dołoży Urząd Marszałkowski w ramach RPO WZ 2014-2020. Umowę podpisał w środę, 20 grudnia 2017 roku w Szczecinie marszałek województwa Olgierd Geblewicz i prezes Mirosław Stołowski. Towarzyszył im wicestarosta drawski Jacek Kozłowski.

PKS w Złocieńcu zaplanował zakup 16 nowoczesnych pojazdów. To 9 autobusów na 40 miejsc oraz 7 busów na 21 osób. Nabytek ma zaspokoić potrzeby komunikacji publicznej działającej na obszarze 13 gmin tworzących tzw. Strefę Centralną. Umożliwi to z kolei uruchomienie zintegrowanego systemu niskoemisyjnego transportu miejskiego i podmiejskiego, a przede wszystkim pozwoli na utworzenie 14 nowych linii autobusowych. W ostatnim czasie przeznaczamy ogromne wsparcie na zmiany komunikacyjno-transportowe. Na Pomorzu Zachodnim powstaną nowe węzły przesiadkowe, wybudowane będą ścieżki rowerowe, jak i zakupiony zostanie nowoczesny tabor pojazdów. Złocieniec jest właśnie tym miejscem w regionie, który z unijnej pomocy skorzysta. To z pewnością jeszcze częściej zachęci mieszkańców do korzystania z usług złocienieckiego przewoźnika - powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Realizacja zadania kosztować będzie ponad 7,7 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie prawie 5,4 mln zł. Inwestycja ma się zakończyć najpóźniej w marcu 2019 roku, choć może to nastąpić już w 2018 roku. Wymienimy aż 70 procent naszego taboru. Ułatwi to mieszkańcom codzienne dotarcie do szkół, miejsc zatrudnienia czy administracji publicznej, a także wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego - mówił prezes PKS Złocieniec Mirosław Stołowski.

Uzupełnienie przez przewoźnika ze Złocieńca jego floty o nowe pojazdy wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.4 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych”. Zadanie to jest jednocześnie jednym z projektów priorytetowych objętych Kontraktem Samorządowym dla Powiatu Szczecineckiego.

info: Łukasz Jucha, Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego WZ

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: