Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy ZS nr 7 w Białym Borze Aleksandry Mazur

  • KW
  • 2017-12-12 15:00:45
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy ZS nr 7 w Białym Borze Aleksandry Mazur
  • Foto: TV Gawex

Na początku grudnia w koszalińskiej delegaturze Kuratorium Oświaty w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium Prezesa Rady Ministrów w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze otrzymała uczennica klasy bezpieczeństwa wewnętrznego i ratownictwa Aleksandra Mazur.

Aleksandra to szczególne wyróżnienie otrzymała z rąk Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty Roberta Stępienia oraz Dyrektora Delegatury Radcy Generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawła Michalaka.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danej szkole, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą średnią ocen i otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem (min. 4,75). Stypendystą może także zostać uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy od września do czerwca.

Aleksandrze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, a rodzicom i nauczycielom dziękujemy za wspieranie Aleksandry w realizacji jej marzeń.

info: Renata Piszcz, ZS nr 7

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: