Przejęcie i remont dworca PKP oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego biegnącego wzdłuż torów

  • KW
  • 2017-12-07 12:37:22
Przejęcie i remont dworca PKP oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego biegnącego wzdłuż torów
  • Foto: TV Gawex

Jak już wielokrotnie Państwa informowaliśmy, w szczecineckim ratuszu trwają konsultacje dotyczące przejęcia i remontu niszczejącego dworca PKP. Miasto prowadzi równocześnie działania formalne związane z samym przejęciem obiektu, jak i prace planistyczno-projektowe, które będą określały sposób zagospodarowania dworca czy ilość prac remontowych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Przejęcie szczecineckiego dworca można podzielić na dwie części - informuje w rozmowie z nami Zastępca Burmistrza Szczecinka Daniel Rak. Formalną, która służy nam do tego, aby ostatecznie stać się właścicielem dworca, co jest poprzedzone podziałami nieruchomości, uzgodnieniami pomiędzy PKP Nieruchomości a Miastem Szczecinek. Te prace są wdrożone - dodaje. Równolegle trwają prace planistyczne i projektowe. Miasto otrzymało zgodę od PKP na dysponowanie nieruchomością do celów projektowych. Na tej podstawie zawarta została umowa z firmą, która tworzy program funkcjonalno-użytkowy i wstępną koncepcję zagospodarowania obiektu.

Miasto Szczecinek zaplanowało, że w odnowionym budynku znajdą swoje miejsce kluby i sekcje Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, które dotychczas stacjonują w budynku przy ulicy Kilińskiego i miałyby użytkować główną część dworca. Ratusz zobowiązał się również do udostępnienia części powierzchni w budynku dla Polskich Kolei Państwowych oraz dla innych spółek wskazanych przez PKP. Prowadzimy rozmowy, aby osoby obsługujące kolej wyprowadzić z głównego budynku, oczywiście bez uszczerbku na ich pracy, a pomieszczenia te przenieść do sąsiednich budynków. My natomiast chcemy ograniczyć funkcję PKP do typowej obsługi klienta - kas, zaplecza pracowników, poczekalni i węzłów sanitarnych - wylicza Daniel Rak.

W ostatnich dniach włodarze miasta podpisali również aneks z projektantem, który dokonał końcowych uzgodnień ws. przebudowy ciągu komunikacyjnego ulic: Dworcowa-Kolejowa-Wiśniowa w Szczecinku. Pisaliśmy o tym w artykule: Dworcowa, Kolejowa i Wiśniowa do przebudowy. Zgodnie z założeniami, powstać ma droga, która połączy rondo przy wiadukcie na ulicy Pilskiej z ulicą Wiśniową, biegnąca wzdłuż torów kolejowych. W projekcie przewidziano dużą powierzchnię na strefę parkingową pod dworcem, a także miejsca dla autobusów i przystanków PKSu oraz Komunikacji Miejskiej (...) - mówi nam zastępca burmistrza i zaznacza, że dokumentacja dotycząca dworca będzie gotowa pod koniec grudnia br., a ta dotycząca ciągu komunikacyjnego pod koniec marca 2018 roku. Przebudowa dworca może kosztować około 6 milionów złotych, natomiast koszt przebudowy dróg nie jest jeszcze znany. Jednakże miasto zamierza wystąpić o środki zewnętrzne na ww. inwestycje.

Przejęcie i remont dworca PKP oraz przebudowa ciągu komunikacyjnego biegnącego wzdłuż torów
  • Foto: UM Szczecinek

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: