770 tys. zł na sport w mieście. Burmistrz ogłosił konkurs ofert

  • KW
  • 2017-12-05 11:02:46
770 tys. zł na sport w mieście. Burmistrz ogłosił konkurs ofert
  • Foto: archiwum TV Gawex

Tradycyjnie Burmistrz Miasta Szczecinek ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2018 roku.

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych w roku 2018 przeznacza się kwotę 770 tys. zł z podziałem na następujące dyscypliny sportu:

1.    Piłka nożna: 130 500,00 złotych;
2.    Piłka ręczna: 12 500,00 złotych;
3.    Lekkoatletyka: 83 000,00 złotych;
4.    Sporty walki: 106 000,00 złotych;
5.    Tenis ziemny: 41 500,00 złotych;
6.    Tenis stołowy: 9 500,00 złotych;
7.    Akrobatyka sportowa i fitness: 50 500,00 złotych;
8.    Pływanie: 47 000,00 złotych;
9.    Triathlon- wielobój: 22 500,00 złotych;
10.    Pięciobój nowoczesny: 22 500,00 złotych;
11.    Piłka koszykowa: 48 000,00 złotych;
12.    Szermierka: 26 500,00 złotych;
13.    Strzelectwo: 17 500,00 złotych;
14.    Badminton: 13 000,00 złotych;
15.    Piłka siatkowa: 52 000,00 złotych;
16.    Sporty wodne: 26 000,00 złotych;
17.    Sport dzieci niepełnosprawnych intelektualnie: 15 000,00 złotych;
18.    Szachy: 4 500,00 złotych;
19.    Unihokej: 5 000,00 złotych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania, w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3 lub przesłać pocztą na podany wyżej adres. Termin składania ofert upływa w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 15:00, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, dotyczy to również przypadków przesłania oferty pocztą lub kurierem - informuje Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy UM.

Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie Pani Ewa Jóskowska – starszy księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz. 8ºº do godz.15ºº.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: