Na sesji powiatu m.in. o remoncie pomnika Jana Samuela Kaulfussa oraz ścieżce rowerowej Szczecinek-Borne Sulinowo

  • KW
  • 2017-11-30 11:09:59
Na sesji powiatu m.in. o remoncie pomnika Jana Samuela Kaulfussa oraz ścieżce rowerowej Szczecinek-Borne Sulinowo
  • Foto: TV Gawex

29 listopada odbyła się 43. Sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. W porządku obrad znajdowało się 14 i podjęto 21 uchwał. Radni dyskutowali między innymi o projekcie dotyczącym budowy Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego oraz o przekształceniach w szkołach ponadgimnazjalnych.

W części interpelacyjnej z prawa do zabrania głosu skorzystał radny Jerzy Dudź, który przedstawił dwie sprawy. W pierwszej powrócił do wciąż odwlekanego w czasie remontu pomnika Jana Samuela Kaulfussa, znajdującego się przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku. Podczas swojego wystąpienia radny przedstawił krótki życiorys dyrektora, który szczecineckim gimnazjum zarządzał w latach 1824-32. Pierwsze próby renowacji monumentu podjęto już przed trzema laty, ale pokrzyżowały je kwestie proceduralne, które niestety trwają do dziś. (…) Wiem, że wiele zrobiono, aby pomnik ratować – oznajmił radny Dudź. Ale nie zmienia to faktu, że ten wciąż niszczeje. Jeśli do tego dopuścimy będzie to niepowetowana strata (…). Warto przypomnieć, że chęć partycypowania w kosztach remontu wyraziło niemieckie stowarzyszenie, które na ten cel przeznaczyło 5 tys. euro. Problem jednak w tym, że pomnik trafił do rejestru zabytków, co w efekcie całą sprawę bardzo skomplikowało. Zawiłości proceduralne raz jeszcze przedstawił Wicestarosta Marek Kotschy i wyjaśnił na jakim etapie są prace zmierzające do renowacji obelisku. Przyznam szczerze, że czujemy się niezręcznie przed darczyńcami – wyznał wicestarosta. Ze swojej strony robimy wszystko, aby sprawa wreszcie znalazła swój finał. Zwracaliśmy się do wojewódzkiego konserwatora zabytków przedstawiając nasz projekt modernizacji. Niestety nie spotkał się on z akceptacją stowarzyszenia "Ocalmy Zabytek". Stowarzyszenie kontestowało wybór podmiotu, który miałby podjąć się rewitalizacji pomnika (…). Wicestarosta Kotschy wyjaśnił, że ostateczną decyzję odnośnie renowacji pomnika oraz wyboru wykonawcy podjął wojewódzki konserwator zabytków. Nie wiadomo natomiast czy decyzja jest prawomocna i czy została odebrana przez stowarzyszenie, które jest stroną w rzeczonej sprawie. Jest to clou problemu, bowiem żadne prace bez wiedzy stowarzyszenia nie mogą się rozpocząć.

Jak relacjonuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku, w drugiej interpelacji, radny Jerzy Dudź powrócił do tematu trasy rowerowej, która miała połączyć Szczecinek i Borne Sulinowo. Swego czasu wiele mówiło się o rzeczonym pomyśle, ale ostatnio – zdaniem radnego – jakby o całej sprawie zapomniano. Starosta Krzysztof Lis przybliżył szczegóły spójnej koncepcji sieci tras rowerowych na terenie Pomorza Zachodniego. Projekt realizowany przez samorząd województwa zachodniopomorskiego przewiduje wybudowanie trasy rowerowej Szczecinek - Borne Sulinowo. Wspomniany odcinek będzie stanowił element tzw. Trasy Pojeziernej, która na mapie województwa została oznaczona jako jedna z tras priorytetowych. Starosta wyjaśnił, że obecnie trwają prace projektowe dotyczące szlaku Borne Sulinowo – Rakowo. Ten ma być gotowy do 2020 roku. Prace nad trasą Borne Sulinowo – Szczecinek rozpoczną się w następnej kolejności.

Zanim przystąpiono do części uchwałodawczej, radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w 2017 roku. Szczegóły dotyczące stanu dróg powiatowych oraz planu zimowego w sezonie 2017/2018 przedstawił dyrektor PZD Włodzimierz Fil. Następnie radni podjęli aż 21 uchwał w sprawie między innymi ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu szczecineckiego, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2018 (pisaliśmy o tym w artykule: Radni ustalili stawki za usuwanie pojazdów z miejsc publicznych i ich przechowywanie) oraz przekształceniach w szkołach wynikających z prawa oświatowego.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: