Radni ustalili stawki za usuwanie pojazdów z miejsc publicznych i ich przechowywanie

  • KW
  • 2017-11-29 14:55:51
Radni ustalili stawki za usuwanie pojazdów z miejsc publicznych i ich przechowywanie
  • Foto: archiwum TV Gawex

Rada Powiatu Szczecineckiego każdego roku ustala wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Maksymalna wysokość stawek opłat w roku 2018 określona została w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017r. Podczas dzisiejszej (29.11) sesji radni powiatowi podjęli stosowną uchwałę dotyczącą ww. wysokości opłat.

W przyszłym roku za usunięcie roweru lub motoroweru oraz motocykla będzie trzeba zapłacić od 15 zł do 65 zł w zależności od kilometrów. Natomiast za przechowywanie odpowiednio 5 zł oraz 8 zł. Usunięcie pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - do 5 km 200 zł, od 5 km do 20 km 225 zł oraz powyżej 20 km 250 zł. Doba przechowywania to 15 zł. Pojazdy mieszczące się w masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 ton będą usuwane z drogi za kwotę od 300 zł do 350 zł, a przechowywane za 20 zł na dobę. Największy koszt to oczywiście pojazdy powyżej 16 ton i te przewożące materiały niebezpieczne - tu kwota rośnie aż do 750 zł i 950 zł za usuwanie, natomiast za przechowywanie 50 zł i 100 zł za dobę.

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r. wydatki powiatu na usuwanie pojazdów z miejsc publicznych i ich przechowywanie wyniosły 22 070,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 8 105,00 zł. Powiat musiał więc dołożyć 13 965,00 zł.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: