Burzliwa dyskusja o budżecie obywatelskim na sesji Rady Miasta Szczecinek [WIDEO]

  • KW
  • 2017-11-27 11:48:44
Burzliwa dyskusja o budżecie obywatelskim na sesji Rady Miasta Szczecinek [WIDEO]
  • Foto: TV Gawex

Burzliwie było w poniedziałek (27.11) na sesji szczecineckiej Rady Miasta przy punkcie czwartym pn. ''Uchwała w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecinek konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2018 rok''. Projekt uchwały 25 października zgłosił Klub Radnych "Razem dla Szczecinka" do Przewodniczącej Rady Miasta Szczecinek Katarzyny Dudź z prośbą o przedłożenie dokumentu mecenasowi Czesławowi Podkowiakowi i zweryfikowanie go pod względem formalno-prawnym. Radni postulowali, aby na budżet obywatelski przeznaczyć milion złotych.

Z opinii prawnej mecenasa wynika, że projekt uchwały radnych można uznać za spóźniony. Powołał się on na ustawę, która określa procedurę uchwalania budżetu jednostki samorządowej, a w szczególności fakt, że projekt uchwały budżetowej powinien być przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Oprócz tego Czesław Podkowiak zgłosił 8 uwag formalno-prawnych do projektu uchwały Klubu Radnych RdS.

Podczas dzisiejszej sesji, radni RdS chcieli uzupełnić projekt ww. uchwały przez wniesienie autopoprawek, lecz ostatecznie wniosek ten został odrzucony w głosowaniu. Radni przez kilkadziesiąt minut dyskutowali na temat budżetu obywatelskiego, używając ostrych i obraźliwych słów. Ostatecznie uchwała została odrzucona 15 głosami "przeciw". "Za" głosowały 4 osoby oraz 1 osoba się wstrzymała.

Poniżej zapis wideo tej burzliwej dyskusji. Zapraszamy do oglądania.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: