Dyskutowano o możliwości przebudowy odcinka drogi łączącej DK – 25 z Sępolnem Wielkim

  • KW
  • 2017-11-21 07:43:41
Dyskutowano o możliwości przebudowy odcinka drogi łączącej DK – 25 z Sępolnem Wielkim
  • Foto: Piotr Rozmus, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Mieszkańcy Sępolna Wielkiego od pewnego czasu uskarżają się na stan drogi powiatowej łączącej ich miejscowość z DK – 25. Pas drogi na odcinku, o którym mowa jest wąski, przez co samochody zmierzające w przeciwnym kierunku nie mogą się swobodnie minąć W takim przypadku jeden z uczestników drogi zmuszony jest do skorzystania z pobocza, którego stan również pozostawia wiele do życzenia. Wyjątkowo newralgiczny jest fragment o długości ponad dwóch kilometrów. Droga oprócz tego, że służy mieszkańcom, musi również obsłużyć transport ciężarowy, bowiem w Sępólnie Wielkim funkcjonuje firma Lafarge zajmująca się produkcją kruszywa i betonu.

20 listopada z inicjatywy posłanki na Sejm RP Małgorzaty Golińskiej, w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego dyskutowano o możliwości przebudowy drogi. Uczestniczyli w nim: Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski, Radna Gminy Biały Bór Bożena Kuchta, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Andrzej Modrzejewski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierz Fil oraz przedstawiciele firmy Lafarge. Firma od pewnego czasu nosi się z zamiarem wybudowania taśmociągu, który w konsekwencji wyeliminowałby konieczność funkcjonowania na tym odcinku drogi transportu ciężarowego. Firma starała się uzyskać zgodę na realizację inwestycji pukając m.in. do drzwi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędu Górnictwa oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Na razie bezskutecznie.

Obecna na spotkaniu poseł Małgorzata Golińska obiecała, iż wesprze przedsięwzięcie, osobiście zwracając się ze stosownym wnioskiem do wspomnianych instytucji. Przebudowanie ponad dwukilometrowego odcinka drogi jest możliwe, ale zakres przedsięwzięcia uzależniony jest od tego czy wspomniany taśmociąg powstanie. Jeśli tak, to nowa droga zostanie wybudowana na potrzeby transportu osobowego, jeśli nie, to będzie musiała udźwignąć – i to dosłownie – również ciężar pojazdów wielotonażowych - relacjonuje Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Starosta Krzysztof Lis wyjaśnił, że inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Aby jednak aplikować w przyszłym roku o takie środki, należy zlecić przygotowanie stosownej dokumentacji. Starosta zadeklarował, że wyasygnuje takie fundusze z puli 200 tys. złotych, które samorząd powiatowy w przyszłorocznym budżecie zabezpieczył na podobne cele. Swoje uczestnictwo w projekcie zadeklarowała również firma Lafarge, która przyszłego wykonawcę zadania zaopatrzyłaby w niezbędny materiał. W kosztach partycypowałaby również Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: