Budżet powiatu szczecineckiego gotowy. Zobacz inwestycje na rok 2018

  • KW
  • 2017-11-17 09:59:13
Budżet powiatu szczecineckiego gotowy. Zobacz inwestycje na rok 2018
  • Foto: TV Gawex

Ostatnie dni dla Zarządu Powiatu Szczecineckiego upłynęły pod znakiem wytężonej pracy nad budżetem na rok 2018. Wielotygodniowe planowanie dochodów, wydatków i inwestycji znalazło wreszcie swój finał i przybrało ostateczny kształt w postaci projektu, który 15 listopada został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wcześniej, Zarząd Powiatu Szczecineckiego przyjął rzeczony projekt podejmując stosowną uchwałę.

Przyszłoroczny budżet powiatu szczecineckiego, po stronie dochodów zamknął się kwotą 118 379 799,44 zł. Szacowana suma wydatków to 120 779 251,91 zł, z czego aż 30 115 741,86 zł (24,93%), zostanie przeznaczone na inwestycje. To rekordowy budżet, zarówno jeśli chodzi o kwotę dochodów, jak i sumę, którą wydamy na inwestycje – wyjaśnia Starosta Krzysztof Lis. Możemy powiedzieć, że co czwarta złotówka przeznaczona zostanie na inwestycje właśnie. Te ponad trzydzieści milionów, to wynik działań, które podjęliśmy już w latach poprzednich przy okazji tworzenia pewnych projektów i realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Trzeba jednak stanowczo podkreślić, że nie byłoby  to możliwe bez udziału środków zewnętrznych, które notabene też okazały się rekordowe – dodaje starosta.

Powiat szczecinecki na inwestycje drogowe realizowane w przyszłym roku przeznaczy 12 925 630,73 zł. Wśród planowanych zadań znajdzie się m.in. przebudowa 1600 metrowego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Drzonowo. Koszt inwestycji to 3 676 443,00 zł przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2 337 334,00 zł. Inne dwa zadania, o których koniecznie należy wspomnieć dotyczą długo wyczekiwanych remontów szczecineckich ulic. Mowa tu o ulicy Kościuszki i Trzesieckiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Karlińską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 oraz ulicy Koszalińskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Myśliwską do skrzyżowania z drogą krajową 11. Pierwsze zadanie pochłonie 7 645 982,36 zł, drugie 1 303 205,37 zł, a na realizację obu powiat szczecinecki pozyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w łącznej kwocie 3 582 659,65 zł. Warto zaznaczyć, że przy realizacji pierwszego zadania w kosztach partycypuje Miasto Szczecinek, które dołoży 1 500 000,00 zł.

Na budowę i modernizację obiektów, w tym rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, w przyszłym roku powiat planuje wydać 6 743 740,00 zł. Tutaj zdecydowanie najwięcej środków, bo aż 5 515 000,00 zł zostanie przeznaczonych na rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych oraz dostawę niezbędnego sprzętu. W tym przypadku łączne dofinansowanie z środków unijnych wyniesie 4 128 899,65 zł. Ogólnie na zadania związane z infrastrukturą edukacyjną, mające na celu poprawę warunków kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego i przygotowanie się do zmian, które niesie za sobą reforma oświaty wydamy ponad 13 milionów – kontynuuje starosta. Z tych środków ponad 11,5 miliona zostanie przeznaczonych na inwestycje, a pozostała część na tak zwane projekty miękkie.

Na zadania inwestycyjne związane z budową i przebudową obiektów sportowych powiat szczecinecki zamierza przeznaczyć 4 961 544,00 zł, przy czym powstający przy Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica stadion lekkoatletyczny, wygeneruje wydatki w wysokości 4 961 544,00 zł. W tym miejscu warto nadmienić, że na rzeczone zadanie samorząd powiatowy otrzymał dodatkowy 1 000 000,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a zatem łącznie na ten cel udało się pozyskać z budżetu państwa 4 000 000,00 zł.

Wydatki związane z ochroną zdrowia oszacowano na 2 813 000,00 zł, natomiast na pomoc społeczną przeznaczono 7 786 700,00 zł. Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie będziemy musieli dołożyć z własnych środków ponad 260 tys. zł – wyznaje starosta. Ale nasi podopieczni żyją w rewelacyjnych warunkach i aby taki stan rzeczy utrzymać ten wydatek okazał się nieodzowny.

Na likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych powiat przeznaczy 262 000,00 zł. W ich ramach m.in. zaplanowano zakup 9 – osobowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie – koszt 112 000,00 oraz przebudowę łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie – koszt 150 000,00 zł. W obu przypadkach powiat otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o łącznej kwocie 160 000,00 zł. Zakupy niezbędnego sprzętu będą kosztować 2 485 964,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosą 2 436 863,13 zł.

Przygotowany projekt budżetu jest optymalny i niezwykle napięty. Rzeczą naturalną jest, że chciałoby się zrealizować w jego ramach jeszcze więcej zadań. Potrzeb i pomysłów nie brakuje, ale po prostu nie jest to możliwe. Dlatego tak ważny jest wybór priorytetów. Zrobimy wszystko, aby projekt budżetu został przyjęty przez Radę Powiatu jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia – kończy starosta.

info: Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: