Zjazd w Szczecinku prestiżowego stowarzyszenia recyklingowego

  • KW
  • 2017-11-17 09:02:27
Zjazd w Szczecinku prestiżowego stowarzyszenia recyklingowego
  • Foto: Biuro Prasowe Kronospan

W Kronospan Design Center odbył się zjazd najważniejszej organizacji, działającej na rzecz rozwoju recyklingu w naszym kraju – Stowarzyszenia Polski Recykling. Goście zostali zaproszeni do Szczecinka przez firmę Silva Recykling.

W czasie zjazdu, który miał miejsce 15 i 16 listopada, zostały przedstawione działania stowarzyszenia, między innymi na rzecz zmian w prawodawstwie polskim. Stowarzyszenie Polski Recykling bierze udział w tworzeniu nowych regulacji prawnych, które mają na celu uporządkowanie gospodarki odpadami w Polsce, w tym także drewna poużytkowego.

Stowarzyszenie Polski Recykling działa aktywnie na rzecz propagowania zasad zrównoważonego rozwoju, w myśl koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Ta koncepcja chroni środowisko, naturalne zasoby (m.in. lasy), zapobiega także zagrożeniom, powodowanym przez brak surowców do produkcji. Przy produkcji płyt drewnopochodnych z drewna recyklingowego, które jest suche, emituje się zdecydowanie mniej dwutlenku węgla do atmosfery, niż przy suszeniu mokrego drewna z lasu. Korzyści dla środowiska są więc nieocenione.

Ramowa dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów zobowiązuje państwa członkowskie do zastosowania wszelkich niezbędnych środków, które mają służyć budowaniu europejskiego społeczeństwa recyklingu o wysokiej wydajności zasobów.

Dyrektywa określa hierarchię postępowania z odpadami, wskazując na to, że recykling jest najbardziej preferowanym sposobem zagospodarowania w przypadku, gdy nie uda się zapobiec powstaniu odpadów lub przygotować ich do ponownego użycia.

info: Biuro Prasowe Kronospan

Zjazd w Szczecinku prestiżowego stowarzyszenia recyklingowego

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: