Przebudowa ul. Witkiewicza w Drawsku Pomorskim z dofinansowaniem w 2018 roku

  • KW
  • 2017-11-15 11:30:45
Przebudowa ul. Witkiewicza w Drawsku Pomorskim z dofinansowaniem w 2018 roku
  • Foto: Grzegorz Skurczyński

13 listopada 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Z terenu naszego województwa w ramach programu na 2018 rok złożono 86 wniosków, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

Wniosek gminy Drawsko Pomorskie pn. „Przebudowa ul. Witkiewicza w Drawsku Pomorskim” został pozytywnie oceniony i znalazł się na wstępnej liście rankingowej. W zakres zaplanowanej inwestycji wchodzi przebudowa odcinka drogi o długości 307 m, o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu i obustronnym chodnikiem i miejscami postojowymi zlokalizowanymi bezpośrednio przy jezdni (26 miejsc). Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki betonowej prefabrykowanej.

Operacja zakłada również wybudowanie zieleńców pomiędzy jezdnią a chodnikiem, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, energetycznej, kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. Zamiast "zwykłej" kanalizacji deszczowej zostanie wybudowany system akumulacji wód opadowych, tj. zbiornik retencyjny, który będzie usytuowany w pasie drogowym. Dodatkowo przebudowane będą dwa skrzyżowania: z ul. Stanisławskiego i z ul. Gierymskiego. W całości zostanie przebudowany dojazd do świetlicy. Zostanie również przebudowane oświetlenie uliczne i wykonane oznakowanie przejść dla pieszych.

info: Kamila Marczewska – Cygan, UM Drawsko Pomorskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: