Obradował Zarząd Powiatu Drawskiego

  • KW
  • 2017-11-15 07:51:05
Obradował Zarząd Powiatu Drawskiego
  • Foto: Powiat Drawski

14 listopada odbyło się 162. posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, podczas którego podjęto i opiniowano projekty uchwał dotyczące budżetu Powiatu Drawskiego. Bardzo zadowalające są zarówno planowane dochody, jak i wydatki powiatu na rok 2018, sięgające 80 milionów złotych. Wynika to głównie z dużego zaangażowania w projekty unijne.

Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie przez Zarząd nagród laureatom „V Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego”. Zwyciężczynią konkursu, a zarazem Mistrzem Ortografii 2017 została Katarzyna Szustowicz. Wicemistrzem Ortografii została Katarzyna Lewandowska, natomiast II Wicemistrzem Violetta Spera.

Podczas posiedzenia podjęto decyzje w sprawie zawarcia trzech porozumień o rozwiązaniu umowy najmu pomieszczeń należących do Powiatu Drawskiego oraz rozpatrywano wniosek o zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Ponadto zaopiniowano projekty czterech uchwał Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego.

Zarząd rozpatrzył dwa wnioski dotyczące procedur przetargowych powyżej 30.000 Euro i podjęto w tych sprawach uchwały. Związane są one z zadaniami realizowanymi w ramach kontraktu Samorządowego. Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

info: Powiat Drawski

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: