Strefa Aktywnego Wypoczynku będzie pełna zieleni

  • KW
  • 2017-11-07 12:15:25
Strefa Aktywnego Wypoczynku będzie pełna zieleni
  • Foto: TV Gawex

13 listopada 2017 r. o godz. 11:00 w Sali nr 101 Ratusza Miejskiego w Szczecinku zostanie podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W uroczystości weźmie udział Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Roman Wójcik oraz Pani Poseł Małgorzata Golińska, a także przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta w Szczecinku, przedmiotem projektu jest utworzenie i odnowa terenów zieleni (parków, skwerów, alej) o łącznej powierzchni 86,82 ha, przy czym dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu to 14,5 ha. Powstaną nowe lub zostaną odnowione alejki, ścieżki, fontanny, ławki, stoliki, niewielkie place zabaw itp. Do projektu zgłosiło się dziewięciu partnerów: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo, Powiat Szczecinecki. Działaniom rewaloryzacyjnym zostaną poddane zaniedbane, nieuporządkowane, będące częściowo nieużytkami obszary w miastach.

Projekt przyczyni się do poprawy środowiska miejskiego, a zaplanowana i urządzona zieleń zapobiegnie dewastacji środowiska w tkance miejskiej. Przeprowadzenie zaplanowanych działań przyczyni się do zatrzymania bądź zmniejszenia spływu powierzchniowego wody. Po wykonaniu prac ogrodniczych nastąpi polepszenie wchłaniania wód opadowych przez grunt i lepsze jej wykorzystanie przez 23 tys. nowych nasadzeń drzew i krzewów. Powstałe bądź odnowione przez realizację projektu tereny zieleni umożliwią zwiększenie różnorodności biologicznej na terenach silnie zurbanizowanych, utrzymywanie procesów ekologicznych oraz funkcjonalnie terenu jako siedliska organizmów żywych - podaje Urząd Miasta.

Całkowita wartość projektu wynosi: 17 667 657,30 PLN, w tym kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 16 259 238,87 PLN, natomiast koszty niekwalifikowalne wynoszą 1 408 418,42 PLN. Dofinansowanie do 85% Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, Działanie 2.5. Termin zakończenia projektu to grudzień 2020 r.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: