Rozpoczęła się budowa radiolokatora w Skotnikach

  • KW
  • 2017-11-03 14:07:47
Rozpoczęła się budowa radiolokatora w Skotnikach
  • Foto: TV Gawex

W sierpniu br. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała umowę z Konsorcjum B&W na wybudowanie czterech nowych Ośrodków Radiolokacyjnych wyposażonych w radary wtórne MSSR Mode S. Jedna z tych lokalizacji to położone pod Szczecinkiem Skotniki. Kilka dni temu rozpoczęły się tam prace budowlane.

Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar), który powstaje pod Szczecinkiem, jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które "odpowiada" transponder wysyłając kod identyfikujący samolot, wysokość statku powietrznego, jego prędkość oraz wiele innych informacji dla celów wykonywania kontroli ruchu lotniczego. Dane z radarów przekazywane są do systemu operacyjnego Pegasus_21, tworzącego zobrazowanie sytuacji ruchowej w polskiej przestrzeni powietrznej, na którym pracują kontrolerzy ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Mieszkańcy Skotnik byli przeciwni całej inwestycji i podjęli szereg przedsięwzięć protestacyjnych, mających na celu wstrzymanie budowy ośrodka. Jednak jak się okazało, na nic zdały się te protesty. Decyzja zapadła, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zorganizowała przetarg, wyłoniła wykonawcę oraz rozpoczęły się prace budowlane, które potrwają kilka miesięcy. Inwestycja choć już w realizacji, nadal nie została zaakceptowana przez mieszkańców. Jednak jak zaznacza wójt gminy Szczecinek Ryszard Jasionas, urządzenie radiolokacyjne nie będzie miało żadnego wpływu na życie mieszkańców.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: