Minister edukacji zajął stanowisko ws. szkoły podstawowej w Sporem

  • KW
  • 2017-11-03 13:15:26
Minister edukacji zajął stanowisko ws. szkoły podstawowej w Sporem
  • Foto: TV Gawex

Po długich oczekiwaniach gmina Szczecinek nareszcie doczekała się odpowiedzi od ministra edukacji w sprawie szkoły filialnej w Sporem. Zdaniem ministra decyzja wydana przez zachodniopomorskiego kuratora oświaty jest błędna, co skutkuje tym, że sprawa musi być ponownie rozpatrzona przez organ pierwszej instancji.

Kilka miesięcy temu głośnym echem odbił się konflikt pomiędzy rodzicami a gminą Szczecinek w sprawie szkoły w Sporem. Pisaliśmy o tym w artykule: Szkoła w Sporem - placówka trzyletnia czy sześcioletnia? Gmina czeka na odpowiedź. Przypomnijmy, gmina chciała obniżenia stopnia organizacyjnego szkoły do klas 1-3, z kolei rodzice, aby podstawówka ta została 6-letnia. Nie godząc się na propozycję gminy, rodzice napisali protest do kuratora, który stanął po ich stronie. Dlatego też gmina postanowiła wystosować zażalenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Okazuje się, że minister postanowił uchylić zaskarżone postanowienie w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, czyli w tym wypadku zachodniopomorskiemu kuratorowi oświaty. Stanowisko ministra jest odmienne do stanowiska kuratora. Opinia kuratora, która była negatywna dla sieci szkół gminnych w lutym br., została zaskarżona do ministra edukacji. Zaskarżenie miało miejsce 8 marca - wyjaśnia Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas i podkreśla, że gmina liczyła na odpowiedź do końca maja tego roku, a więc jeszcze przed ostatecznym wprowadzeniem nowej sieci szkół. Niestety, trzeba było czekać aż do października. W październiku otrzymałem pismo - postanowienie ministra edukacji uchylające opinię kuratora i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Aktualnie kurator pracuje nad wersją, która ma opuścić jego biuro 30 dni od doręczenia postanowienia, czyli w połowie listopada będziemy wiedzieli jakie jest jego stanowisko- dodaje.

Bez wątpienia sytuacja w szkole będzie musiała ulec zmianie, jednak już teraz wiadomo, że w związku z rozpoczęciem roku szkolnego wszelkie zmiany będą dokonywane w roku szkolnym 2018/2019. Odbyłem dwa spotkania z kuratorem w tej sprawie i określiłem nasze kryteria, które są nie do przełamania, między innymi to, że szkoła w Sporem ma funkcjonować w obecnym kształcie przynajmniej do końca roku szkolnego (...). Okazało się też, że sytuacja w szkole filialnej w Sporem jest niezgodna z prawem i takie też stanowisko zajął minister - informuje wójt i dodaje, że prawo oświatowe jasno mówi, że szkoła filialna nie może funkcjonować w tym samym stopniu organizacyjnym co szkoła macierzysta, a taka sytuacja ma właśnie miejsce w placówce w Sporem. Według prawa szkoła filialna musi mieć mniej oddziałów, chociaż o jeden od macierzystej placówki. Najlepszym rozwiązaniem to filia 3 – klasowa w 8-klasowej szkole.

O sprawie będziemy Państwa informować.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: