W remontach zabytków dużo się dzieje

  • KW
  • 2017-10-20 11:37:04
W remontach zabytków dużo się dzieje
  • Foto: Adam Cygan

Na terenie gminy Drawsko Pomorskie prowadzonych jest obecnie wiele prac remontowo-budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wszystkie one są finansowane bądź dotowane z budżetu gminy Drawsko Pomorskie.

Do najbardziej spektakularnych, gdyż prowadzonych w centrum miasta, należy zaliczyć przebudowę magazynu solnego oraz remont kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim. Przebudowa magazynu solnego finansowana jest w 100% z budżetu gminy Drawsko Pomorskie, jako obiektu znajdującego się w użyczeniu gminy. Zakres robót obejmuje prace remontowo-budowlane polegające na remoncie ścian zewnętrznych i pokrycia dachowego oraz przebudowie wnętrza w celu przystosowania obiektu do funkcji muzeum regionalnego. Ogólny koszt robót to ponad 2,5 mln złotych. Od kilku dni trwa remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego nad prezbiterium drawskiego kościoła. Gmina na remont przeznaczyła 97 tys. złotych. Całkowity koszt robót przekracza 194 tys. złotych. Prace remontowe mają trwać około dwóch  tygodni.

W Rydzewie ku końcowi ma się remont posadowienia kościoła pw. Świętej Trójcy. Inwestor, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. wydatkuje na ten cel ponad 158 tys. złotych. Dotacja z budżetu gminy Drawsko Pomorskie wynosi 79 tys. złotych. Dla kościoła w Rydzewie opracowywany jest także program prac konserwatorskich, który dotowany jest przez gminę kwotą 5 tys. złotych.

W kościele pw. św. Barbary w Gudowie renowacji podlega zabytek ruchomy, tj. manierystyczna ambona pochodząca z 1712 roku. Zakres prac obejmuje prace restauratorskie oraz konserwatorskie i jest współfinansowany z budżetu gminy Drawsko Pomorskie w kwocie 20 tys. złotych.

Mniej spektakularne, ale równie wartościowe, są prace polegające na opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowo-konserwatorskiej, dzięki której właściciele zabytków mogą występować o wsparcie remontów ze środków zewnętrznych. W tym roku dokumentacje takie są opracowywane dla kościoła pw. św. Ignacego Loyoli w Linownie (dotacja z budżetu gminy w wysokości 21,5 tys. złotych) oraz domu wg projektu Walera Gropiusa w Żołędowie (dotacja 17,5 tys. złotych).

info: Adam Cygan, UM Drawsko Pomorskie

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: