Radni powiatowi dyskutowali o PKSie i podjęli sześć uchwał

  • KW
  • 2017-10-17 12:20:49
Radni powiatowi dyskutowali o PKSie i podjęli sześć uchwał
  • Foto: TV Gawex

W miniony poniedziałek (16.10) odbyła się 42. sesja Rady Powiatu Szczecineckiego. Porządek obrad przewidywał 13 punktów i podjęcie 6 uchwał. Wcześniej jednak swoje interpelacje przedstawiło dwóch radnych.

Jak relacjonuje rzecznik starostwa Piotr Rozmus, pierwszy uczynił to radny Tomasz Wójcik, który odniósł się do możliwości zbycia przez powiat nieruchomości po tzw. „budowlance” znajdującej się przy ulicy Artyleryjskiej. Gwoli wyjaśniania warto dodać, że tego samego dnia miejscy radni dokonali zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu „28 Lutego I-A". Radny Wójcik przypomniał, iż na jednej z sesji Starosta Krzysztof Lis przedstawił pomysł utworzenia w tym miejscu DPS-u. Radny zapytał, czy jest już on nieaktualny i wyraził zaniepokojenie możliwością przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę usługową, komercyjną i mieszkaniową. W odpowiedzi Wicestarosta Marek Kotschy uspokajał tłumacząc, iż jest to jedno z możliwych rozwiązań przedstawionych we wniosku, który Zarząd Powiatu skierował do Burmistrza Miasta Szczecinek Jerzego – Hardie Douglasa. Następnie wicestarosta wyjaśnił, iż inne możliwe przeznaczanie to: „(…) budynki usługowe w tym przeznaczone na usługi oświaty, budynki mieszkalne wielorodzinne i zamieszkania zbiorowego, budynki mieszkalno-usługowe, hale sportowe i wystawiennicze, budynki pomocnicze przy czym dopuszcza się lokalizację wszystkich lub wybranych typów z wymienionych budynków, obiekty usług zdrowia i pomocy społecznej, obiekty usług oświaty i sportu, obiekty służące ponadlokalnym celom publicznym(…)”. W kontekście ewentualnego zbycia nieruchomości o której mowa, należy pamiętać, iż od przyszłego roku zacznie ona generować stałe koszty utrzymania. Co prawda, w chwili obecnej na mocy umowy użyczenia korzysta z niej szkoła muzyczna, ale ta obowiązuje tylko do końca roku. Z nieruchomości w większym stopniu mieli korzystać studenci Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego, ale ostatecznie większość zajęć odbywa się Kronospan Design Center. Uczelnia zagospodarowała jedynie schronisko stanowiące zaledwie 30% nieruchomości.

Jako drugi przy mównicy pojawił się radny Grzegorz Poczobut, który wyznał, że otrzymał niepokojące pismo od przedstawicieli związków zawodowych PKS Szczecinek. W rzeczonym dokumencie pracownicy poinformowali radnego m.in. o zwolnieniach planowanych przez Zarząd Spółki. W obradach uczestniczył prezes PKS Eugeniusz Szymonik, który odniósł się nie tylko do kwestii kadrowych, ale przedstawił radnym ogólną sytuację finansową spółki. Prezes wyjaśnił, że obecnie żadna z prowadzonych przez przewoźnika działalności nie generuje strat. Wszelkie finansowe problemy związane są z wcześniejszymi zobowiązaniami. Prezes przypomniał również o tym, że Spółka zamierza zaangażować się w nową formę działalności jaką jest transport towarowy. Eugeniusz Szymonik już dawno informował, że jest to bardzo ważny krok w niełatwej drodze ku podźwignięciu Spółki z kryzysu. Prezes oznajmił, iż na placu firmy stoi 5 ciągników siodłowych, a w niedługiej perspektywie ich ilość ma zostać podwojona. Zabezpieczono sprawy zleceń międzynarodowych, a jedyny problem stanowili… kierowcy - wyjaśnia Piotr Rozmus, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Szczecinku. Żaden z nich nie zgłosił swojego akcesu do uczestnictwa w nowym przedsięwzięciu, mimo, iż starosta Krzysztof Lis dawno zagospodarował środki z Powiatowego Urzędu Pracy na niezbędne szkolenia. Wciąż niewłaściwa proporcja między kierowcami, a pracownikami obsługi mogła przyczynić się do nieuchronnych zwolnień. Według założeń, na trzech kierowców musi przypadać jeden mechanik lub jedna osoba pracująca w administracji. Obecnie firma zatrudnia aż 14 mechaników, a powinna 3, ewentualnie 4. Przerost zatrudnienia może generować koszty w wysokości nawet 450 tys. zł. Na szczęście cztery z pięciu samochodów ciężarowych zostały już zagospodarowane. Prezes stanowczo podkreślał, że wciąż główną formą działalności pozostaje transport zbiorowy, a zaangażowanie firmy w transport towarowy ma trwać przez pół roku. Spółka nadal zamierza uczestniczyć w licznych przetargach, w tym na przewozy szkolne, ale zdecydowanie nie będzie stosować cen dumpingowych - dodaje P. Rozmus.  Prezes poinformował, że wciąż będą kontynuowane przejazdy do Włoch, ale do Bolonii wyjedzie tylko jeden autobus w tygodniu. Pozostałe cztery czekają na zagospodarowanie. Prezes wyznał również, że obecnie prowadzi rozmowy z nowym, potencjalnym partnerem. W ramach ewentualnego porozumienia istnieje duża szansa uruchomienia linii Warszawa – Praga. Jak zapewnił Eugeniusz Szymonik wszystkie te plany przyczynią się do tego, że kierowcy będą zatrudniani, a nie zwalniani.

W dalszej części obrad radni zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu powiatu szczecineckiego za I półrocze 2017 r. oraz informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także z założeniami programowymi Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na  2017/2018.

W części uchwałodawczej radni podjęli następujące uchwały w sprawie:

  • wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Miasta Szczecinek nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Szczecineckiego (dot. zabudowanej działki nr 54/1 o powierzchni 0,3016 ha w obrębie ewidencyjnym Nr 0012 Miasta Szczecinek w ramach rozliczenia zadania pn.: „Poprawa układu komunikacyjnego Miasta Szczecinek”);
  • zmieniany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  do nowego ustroju szkolnego;
  • ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu szczecineckiego na rok 2018;
  • zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2020”;
  • zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;
  • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028.

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: