Przystanek autobusowy w Barwicach oraz termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych w Szczecinku

  • KW
  • 2017-10-14 13:59:35
Przystanek autobusowy w Barwicach oraz termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych w Szczecinku
  • Foto: TV Gawex

Szerokie korzyści z inwestycji to domena Kontraktów Samorządowych. Dzięki nim Barwice doczekają się nowoczesnej pętli autobusowej. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisał dzisiaj (14 października 2017 r.) w Szczecinku Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W Szczecinku, gdyż środki z RPO WZ pomogą także w ociepleniu szczecineckich budynków mieszkalnych.

Budowa przystanku autobusowego w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego

Powstanie nawierzchnia pętli autobusowej, perony dla autobusów, wykonane zostanie odwodnienie ulic wraz ze studzienkami ściekowymi przechwytującymi deszczówkę z jezdni czy chodników wraz z odpływem do projektowanej kanalizacji deszczowej. Pętla autobusowa w Barwicach zyska także oświetlenie, a także parking dla rowerów. - tak wyglądają założenia zadania „Budowa przystanku autobusowego w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego”, którego wartość to 442 tys. zł, a który został wsparty 376 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Gmina Barwice chce by inwestycja ruszyła jeszcze w marcu przyszłego roku i w tym samym roku się zakończyła. Według ostrożnych szacunków, liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej powinna obsłużyć rocznie prawie 6 tys. osób.

Projekt „Budowa przystanku autobusowego w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna, Działania 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 i jest jednym z projektów priorytetowych „Kontraktu Samorządowego dla Powiatu Szczecineckiego”.

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek

Projekt obejmie termomodernizację siedmiu budynków mieszkalnych należących do Miasta Szczecinek. Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów nad mieszkaniami, stropów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowej instalacji grzewczej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków o mocy nie większej niż 40 kW. Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania obiektów oraz zmniejszy ich energochłonności. Warty 2,4 mln zł projekt przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz poprawy stanu powietrza w mieście. Wysokość dofinansowania z RPO WZ 2014-2020 to ponad 1,7 mln zł. Prace powinny się zakończyć w 2019 r.

Projekt „Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek" jest realizowany w ramach Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

info: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Biuro Prasowe

Przystanek autobusowy w Barwicach oraz termomodernizacja 7 budynków mieszkalnych w Szczecinku

Komentarze (2)

Edipoter 2018-07-24 13:42

Mamy 2018 lipiec a budowa przystanku PKS jeszcze nie ruszyła? Dlatego zaglosuje na kandydatkę na burmistrza Barwic z PiSu

TOI?TOI 2018-07-29 17:51

Zgadza się budowa nie ruszyła i nie wiadomo kiedy ruszy trzeba zagłosować na nową panią burmistrz Barwic z prawo i sprawiedliwość

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: