Przebudowa drogi Żółtnica - Omulna - DK 11 w 2018 roku. Umowa podpisana

  • KW
  • 2017-10-11 13:18:11
Przebudowa drogi Żółtnica - Omulna - DK 11 w 2018 roku. Umowa podpisana
  • Foto: TV Gawex

Powiat szczecinecki podejmuje kolejne kroki mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Dzisiaj (11.10) w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku oficjalnie podpisano umowę na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Żółtnica – Omulna. Łącznie wyremontowanych będzie ponad 5 kilometrów trasy.

Ci mieszkańcy, którzy na co dzień korzystają z tej drogi, doskonale zdają sobie sprawę, że nie jest ona w najlepszym stanie. Wąski pas jezdni, a także nierówności powodują, że poruszanie się do Żółtnicy nie jest zbyt komfortowe. Dlatego też konieczny jest remont, który nareszcie dojdzie do skutku.

Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Żółtnica – Omulna przewiduje modernizację dokładnie 5,225 km odcinka. Projekt ten w 85% będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Właśnie w związku z tym dofinansowaniem Szczecinek odwiedził dzisiaj Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj. W konferencji wziął udział również Zastępca Starosty Szczecineckiego Marek Kotchy, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Zając, Skarbnik Powiatu Ewa Pawłat oraz Wójt Gminy Szczecinek Ryszard Jasionas.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej o długości 5,225 km, i zostało wskazane przez Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego i wpisane na listę zadań na drogach powiatowych zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o Plan Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego. Zapewni konieczne bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T oraz stanowić będzie dojazd do istniejącej Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt zgodny jest z poprawą wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa oraz celem szczegółowym, czyli zwiększeniem dostępności drogowej do regionalnych ośrodków wzrostu i obszarów wykluczonych. Inwestorem jest powiat szczecinecki. Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od 07.2018 r. do 12.2019 r.

Przebudowa drogi Żółtnica - Omulna - DK 11 w 2018 roku. Umowa podpisana

Dodaj komentarz

Aby kontynuować, proszę zaznaczyć pole poniżej: